การประหยัดพลังงาน ชุดที่ 1

9789746861045-11101-BMรหัสหนังสือ: 11101 ชื่อหนังสือ: การประหยัดพลังงาน ชุดที่ 1
ISBN: 9789746861045
ผู้แต่ง
เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 292
ราคา 240 บาท

การประหยัดพลังงาน ชุดที่ 2 รวบรวมบทความที่น่าสนใจทางด้านการประหยัดพลังงาน ที่พิมพ์ในวารสารเทคนิค และวารสาร EC โดยแบ่งเป็นห้าหมวด คือ 1. การทำความเย็น ปรับอากาศ ระบายอากาศ 2. เตาเผา เตาอบ ห้องอบ 3. สตีมแทรป ไอน้ำ ความร้อน 4. ระบบไฟฟ้า การวัดผล การติดตาม 5. การประยุกต์ใช้งาน

สารบัญ

1. การทำความเย็น ปรับอากาศ ระบายอากาศ

11 วิธีประหยัดค่าแอร์โดยไม่ต้องลงทุน

การใช้ การบำรุงรักษา และการปรับปรุงระบบปรับอากาศ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน

การประหยัดพลังงานในส่วนน้ำเย็นของระบบปรับอากาศแบบทำน้ำเย็น

การระบายอากาศจากความต้องการจริง เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ (1)

การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ (2) (จบ)

ขั้นตอนการเปิดและปิดระบบปรับอากาศเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

เครื่องปรับอากาศแบบสูญเสียพลังงานน้อยที่สุด

2. เตาเผา เตาอบ ห้องอบ

การอนุรักษ์พลังงานสำหรับเตาเผา

เทคโนโลยีการผลิตยางแผ่นรมควันและแนวทางการออกแบบห้องรมเพื่อประหยัดพลังงาน

การอนุรักษ์พลังงานในเตาเผา

ลดการใช้พลังงาน ตัดค่าใช้จ่าย ด้วย Regenerative Burner (1)

ลดการใช้พลังงาน ตัดค่าใช้จ่าย ด้วย Regenerative Burner (2)

การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย

3. สตีมแทรป ไอน้ำ ความร้อน

ลดการสูญเสีย เพิ่มผลกำไร ด้วยการใช้สตีมแทรปอย่างเหมาะสม (1)

ลดการสูญเสีย เพิ่มผลกำไร ด้วยการใช้สตีมแทรปอย่างเหมาะสม (2)

ลดการสูญเสีย เพิ่มผลกำไร ด้วยการใช้สตีมแทรปอย่างเหมาะสม (3)

ลดการสูญเสีย เพิ่มผลกำไร ด้วยการใช้สตีมแทรปอย่างเหมาะสม (4)

การนำความร้อนทิ้งในไอเสียกลับมาใช้ประโยชน์

แนวทางประหยัดจากการหุ้มฉนวนสำหรับท่อส่งไอน้ำ

4. ระบบไฟฟ้า การวัดผล การติดตาม

การลดค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุด Peak Shaving

เพิ่มค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์แล้วได้อะไรขึ้นมา

การประหยัดพลังงาน โดยการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์

การประหยัดพลังงานโดยใช้คอมพิวเตอร์

5. การประยุกต์ใช้งาน

ระบบเก็บพลังงานด้วยน้ำแข็ง

ทำบ้านหรืออาคารให้อยู่สบาย และประหยัดพลังงาน โดยลดความร้อนจากดวงอาทิตย์

การปรับปรุงผนังทึบของอาคารหรือบ้านอยู่อาศัย เพื่อลดความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์

อาคารแต่ละประเภทสามารถประหยัดพลังงานได้อย่างไร (1)

อาคารแต่ละประเภทสามารถประหยัดพลังงานได้อย่างไร (2) (จบ)

การเลือกฉนวนเพื่อการประหยัดพลังงาน

มาวางแผนการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า

การประหยัดพลังงานในครัวเรือน เพื่อช่วยชาติทำได้ง่าย

แนวทางเบื้องต้นสำหรับการอนุรักษ์พลังงาน

ขั้นตอนปฏิบัติการประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรม

ข้อคิดสำหรับเลือกซื้อและปรับปรุงบ้านให้ประหยัดพลังงาน

คิดอย่างไรถูกหรือผิด สำหรับการออกแบบและสร้างบ้านให้ประหยัดพลังงาน