วิศวกรรมการเดินท่อและตั้งเครื่องสุขภัณฑ์

9789747949315-43207รหัสหนังสือ: 43207 ชื่อหนังสือ: วิศวกรรมการเดินท่อและตั้งเครื่องสุขภัณฑ์
ISBN : 9789747949318
ผู้แต่ง: รศ.ดร.พิภพ สุนทรสมัย
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 371 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2554
ราคา 240 บาท

หนังสือวิศวกรรมการเดินท่อ และตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ เล่มนี้เป็นผลงานทางวิชาการเล่มที่ 10 ซึ่งผู้เขียนได้พยายามศึกษาค้นคว้าและรวบรวมขึ้น ในส่วนของวิชาการนั้นจะให้เป็นประโยชน์แก่วิศวกรโยธา สถาปนิก นายช่างควบคุมงานก่อสร้าง ช่างประปา หรือช่างเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะอย่างยิ่ง ผู้รับเหมาก่อสร้าง มีความจำเป็นจะต้องมีความรู้ในหลักการและเทคนิคในการปฎิบัติ สามารถทำงานให้ถูกต้องสวยงามและถูกใจเจ้าของอาคาร

Continue reading “วิศวกรรมการเดินท่อและตั้งเครื่องสุขภัณฑ์”

เทคนิคการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

9789748325200-43206รหัสหนังสือ: 43206 ชื่อหนังสือ: เทคนิคการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ISBN : 9789748325200
ผู้แต่ง: รศ.ดร.พิภพ สุนทรสมัย
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 206 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: ก.ย. 2560
ราคา 150 บาท

เนื้อหาภายในหนังสือ เทคนิคการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เล่มอ่านเข้าใจง่าย มีรูปประกอบตลอดเล่มเริ่มจากการดูสถานที่เพื่อเตรียมงาน การอ่านแบบก่อสร้าง การจัดเตรียมวัสดุและเครื่องมือ จนถึงการหล่อฐานรากครอบหัวเข็ม การตั้งแบบคานการประกอบเหล็กคานจนถึงการมุงกระเบื้อง การก่ออิฐผนังครึ่งแผ่น จนถึงการมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ ขั้นตอนการติดตั้งระบบน้ำเข้าออกและเครื่องสุขภัณฑ์ บ่อเกรอะและบ่อซึม จนถึงการทาสี งานเบ็ดเตล็ด

Continue reading “เทคนิคการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก”

งานก่ออิฐและงานฉาบปูน (ภาคปฏิบัติ)

9789744431202-43205รหัสหนังสือ: 43205 ชื่อหนังสือ: งานก่ออิฐและงานฉาบปูน 
ISBN : 9789744431202
ผู้แต่ง: ผศ.ดำเนิน คงพาลา
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 232 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์:  2548
ราคา 200 บาท

หนังสืองานก่ออิฐและงานฉาบปูน นี้ได้กล่าวเรื่องงานก่ออิฐและงานฉาบปูนไว้อย่างละเอียดทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีภาพประกอบและแนวทางปฏิบัติหลายรูปแบบ โดยเริ่มจากขั้นตอนที่ง่ายไปหายาก เหมาะสำหรับช่างก่อสร้าง ช่างสถาปัตย์ และวิศวกรโยธา รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป Continue reading “งานก่ออิฐและงานฉาบปูน (ภาคปฏิบัติ)”

ออกแบบตกแต่งภายใน

9789749569054-43208รหัสหนังสือ: 43208 ชื่อหนังสือ: ออกแบบตกแต่งภายใน
ISBN : 9789748324877
ผู้แต่ง: รศ.นภาพรรณ สุทธะพินทุ
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 160 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2540
ราคา 110 บาท

 หนังสือออกแบบตกแต่งภายใน นี้เหมาะสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง  เนื้อหากล่าวถึง หลักการจัดวางเครื่องเรือน และขนาดของเครื่องเรือนที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละห้อง ได้แก่ ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องอาหาร ห้องครัว และห้องน้ำ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้กับที่อยู่อาศัยแบบต่างๆ ตอนท้ายยังมีแบบฝึกหัดปฏิบัติออกแบบการจัดวางแปลนห้องต่างๆ ในพื้นที่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่

Continue reading “ออกแบบตกแต่งภายใน”

อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง (รหัสวิชา 2106-2003)

9789744436733-43209รหัสหนังสือ: 43209 ชื่อหนังสือ: อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง
ISBN : 9789744436733
ผู้แต่ง: สุขสม เสนานาญ
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 216 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์:  2559
ราคา 91 บาท

หนังสือเล่มนี้ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ประกาศลำดับที่ 102เนื้อหาเรียบเรียงตามจุดประสงค์ รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556  วิชา 2106-2003 อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง

Continue reading “อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง (รหัสวิชา 2106-2003)”