เทคนิคการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

9789748325200-43206รหัสหนังสือ: 43206 ชื่อหนังสือ: เทคนิคการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ISBN : 9789748325200
ผู้แต่ง: รศ.ดร.พิภพ สุนทรสมัย
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 206 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: ก.ย. 2560
ราคา 150 บาท

เนื้อหาภายในหนังสือ เทคนิคการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เล่มอ่านเข้าใจง่าย มีรูปประกอบตลอดเล่มเริ่มจากการดูสถานที่เพื่อเตรียมงาน การอ่านแบบก่อสร้าง การจัดเตรียมวัสดุและเครื่องมือ จนถึงการหล่อฐานรากครอบหัวเข็ม การตั้งแบบคานการประกอบเหล็กคานจนถึงการมุงกระเบื้อง การก่ออิฐผนังครึ่งแผ่น จนถึงการมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ ขั้นตอนการติดตั้งระบบน้ำเข้าออกและเครื่องสุขภัณฑ์ บ่อเกรอะและบ่อซึม จนถึงการทาสี งานเบ็ดเตล็ด

Continue reading “เทคนิคการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก”

งานก่ออิฐและงานฉาบปูน (ภาคปฏิบัติ)

9789744431202-43205รหัสหนังสือ: 43205 ชื่อหนังสือ: งานก่ออิฐและงานฉาบปูน 
ISBN : 9789744431202
ผู้แต่ง: ผศ.ดำเนิน คงพาลา
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 232 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์:  2548
ราคา 200 บาท

หนังสืองานก่ออิฐและงานฉาบปูน นี้ได้กล่าวเรื่องงานก่ออิฐและงานฉาบปูนไว้อย่างละเอียดทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีภาพประกอบและแนวทางปฏิบัติหลายรูปแบบ โดยเริ่มจากขั้นตอนที่ง่ายไปหายาก เหมาะสำหรับช่างก่อสร้าง ช่างสถาปัตย์ และวิศวกรโยธา รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป Continue reading “งานก่ออิฐและงานฉาบปูน (ภาคปฏิบัติ)”

อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง (รหัสวิชา 2106-2003)

9789744436733-43209รหัสหนังสือ: 43209 ชื่อหนังสือ: อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง
ISBN : 9789744436733
ผู้แต่ง: สุขสม เสนานาญ
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 216 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์:  2559
ราคา 91 บาท

หนังสือเล่มนี้ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ประกาศลำดับที่ 102เนื้อหาเรียบเรียงตามจุดประสงค์ รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556  วิชา 2106-2003 อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง

Continue reading “อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง (รหัสวิชา 2106-2003)”

อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม(รหัสวิชา 2106-2002)

9789744436566-43210รหัสหนังสือ: 43210 ชื่อหนังสือ: อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม
ISBN : 9789744436566
ผู้แต่ง: สุขสม เสนานาญ
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 238 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์:  2559
ราคา 96 บาท

หนังสือ “อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม” นี้  ได้ปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือ “เขียนแบบก่อสร้าง” (จัดพิมพ์ตามโครงการความร่วมมือจัดพิมพ์ตำราตามหลักสูตรของกรมอาชีว ระหว่างกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ สสท. พิมพ์ครั้งแรก ก.ย. 2537) เพื่อให้ตรงกับเนื้อหารายวิชา 2106-2002 อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม 2-3-3 หลักสูตรปะกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

Continue reading “อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม(รหัสวิชา 2106-2002)”

เครื่องจักรกลงานไม้ (รหัสวิชา 2121-2103)

9786160824892-33205-BMรหัสหนังสือ: 33205 ชื่อหนังสือ: เครื่องจักรกลงานไม้
ISBN :9786160824892
ผู้แต่ง: ชาญวิทย์ พิศอ่อน
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด : 18.6 x 25.5 ซม.
จำนวน : 380 หน้า
ปีที่พิมพ์: 2559
ราคา 113 บาท

หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบไปด้วย เครื่องจักรกลที่ใช้ทำงานไม้ เป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรกลแต่ละชนิด ส่วนประกอบของเครื่องจักรกล การลับคม การปรับแต่งเครื่องจักรกลแต่ละชนิด วิธีการทำงานและการบำรุงรักษา พร้อมรูปประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นในการปฏิบัติงาน บทสรุป แบบฝึกหัดท้ายบท รวมทั้งใบงานและเกณฑ์การตรวจผลงาน สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา 2121-2103 เครื่องจักรกลงานไม้ซึ่งเป็นหลักสูตรในระดับ ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม โดยมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Continue reading “เครื่องจักรกลงานไม้ (รหัสวิชา 2121-2103)”