การประหยัดพลังงาน ชุดที่ 2

9789746861052-11102-BMรหัสหนังสือ: 11102 ชื่อหนังสือ: การประหยัดพลังงาน ชุดที่ 2
ISBN: 9789746861052
ผู้แต่ง
เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 292
ราคา 255 บาท

การประหยัดพลังงาน ชุดที่ 2 รวบรวมบทความที่น่าสนใจทางด้านการประหยัดพลังงาน ที่พิมพ์ในวารสารเทคนิค และวารสาร EC โดยแบ่งเป็นห้าหมวด คือ 1. การทำความเย็น ปรับอากาศ ระบายอากาศ 2. เตาเผา เตาอบ ห้องอบ 3. สตีมแทรป ไอน้ำ ความร้อน 4. ระบบไฟฟ้า การวัดผล การติดตาม 5. การประยุกต์ใช้งาน

สารบัญ

1. ทำความเย็น ปรับอากาศ ระบายอากาศ

ติดตั้งระบบปรับอากาศในบ้านอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

แนวทางการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมน้ำแข็ง (1)

แนวทางการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมน้ำแข็ง (2)

การทำงานของพัดลมเพื่อการประหยัดพลังงานในระบบกำจัดฝุ่น

พลังงานราคาแพง สู้ได้ด้วยเครื่องทำความเย็นระบบดูดซึม

หอผึ่งน้ำกับความสูญเสียที่ไม่ควรมองข้าม

ปรับตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่าที่ท่านคิด

2. ระบบลมอัด อากาศอัด

ประหยัดพลังงานเครื่องอัดลม ด้วยการลดอุณหภูมิและความดันอากาศ

กลยุทธ์การประหยัดพลังงานในระบบลมอัด

เทคนิคประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศ (1) เครื่องอัดอากาศ และแนวทางการประหยัดพลังงาน

เทคนิคประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศ (2) การลดอุณหภูมิของอากาศก่อนเข้าเครื่องอัดอากาศ

เทคนิคประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศ (3) การปรับปรุงท่อเมนส่งจ่ายอากาศอัด

เทคนิคประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศ (4) การลดแรงดันในการผลิตอากาศอัด

เทคนิคประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศ (5) การลดการรั่วไหลของอากาศอัด

เทคนิคประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศ (6) การปรับปรุงถังเก็บอากาศอัดขนาดเล็ก

เทคนิคประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศ (7) การจัดโหลดเครื่องอัดอากาศให้เหมาะสมกับความต้องการ

เทคนิคประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศ (8) การลดพฤติกรรมการใช้อากาศอัดที่ไม่เหมาะสม

เทคนิคประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศ (9) การใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง

เทคนิคประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศ (10) การบำรุงรักษากรองอากาศ และจุดกรองอื่นๆ

เทคนิคประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศ (11) (จบ) การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศ

การประหยัดพลังงานในระบบลมอัด

แนวทางการประเมินผลการประหยัดจากมาตรการลดลมรั่วในระบบอัดอากาศ

3. สตีมแทรป ไอน้ำ ความร้อน

ลดค่าเชื้อเพิลงโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้

ลดรายจ่ายพลังงาน โดยนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ (1)

ลดรายจ่ายพลังงาน โดยนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ (2)

ข้อพิจารณาศักยภาพความร้อนทิ้งสำหรับติดตั้งอีโคโนไมเซอร์

ฮีตไปป์ ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงหรือ

ฮีตไปป์ ทางเลือกของการประหยัดพลังงาน

4. ระบบไฟฟ้า การวัด การติดตาม

ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับอาคาร

เทคนิคการวัดผลประหยัดของกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

การประยุกต์ใช้ระบบตรวจติดตามและกำหนดเป้าหมายการใช้พลังงาน

เซนเซอร์แบบ Occupancy กับการใช้งานเพื่อประหยัดพลังงาน

5. การประยุกต์ใช้งาน

การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน

แนวปฏิบัติเพื่อประหยัดพลังงานสำหรับการเผาไหม้เชื้อเพลิง

เทคนิคการกำหนดเป้าหมายในการอนุรักษ์พลังงาน

เทคนิคในการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศสำหรับบ้านพักอาศัย

จากนิยามสู่แนวปฏิบัติด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

เมื่อต้องซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

การตรวจวัดหม้อย้อมในอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

โคเจน กลยุทธ์ของการใช้พลังงานที่คุ้มค่า

แนวทางการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน