การใช้เทคนิค SPC กับ งานการจัดการพลังงาน

9789740329114-91101-BMรหัสหนังสือ:  91101 ชื่อหนังสือ: การใช้เทคนิค SPC กับ งานการจัดการพลังงาน
ISBN: 9789740329114
ผู้แต่ง: รศ. ไชยะ แช่มน้อย
ขนาด: 19 x 26 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 391 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: ธ.ค. 2554
ราคา 300 บาท

ผู้เขียนได้มีโอกาสทำงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้ามาเป็นเวลานาน พร้อมกับมีโอกาสเข้าไปในโรงงานควบคุมจำนวนมากและถามโรงงานว่าได้ใช้ระบบ QC กับเรื่องพลังงานบ้างหรือไม่ คำตอบที่ได้รับเกือบทุกครั้งคือไม่เคย จึงทำให้ผู้เขียนเกิดความคิดในการเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้น โดยอาศัยแนวคิดทางด้าน MT & R (Monitioring, Targeting and Reporting) ที่เป็นเทคนิคที่สำคัญส่วนหนึ่งของระบบการจัดการพลังงาน เพราะเป็นเทคนิคที่ใช้ตรวจติดจามพฤติกรรมใช้พลังงานได้อย่างต่อเนื่อง กำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และที่สำคัญคือสามารุตรวจสอบความผิดปกติจากการใช้พลังงานได้อย่างรวดเร็ว

Continue reading “การใช้เทคนิค SPC กับ งานการจัดการพลังงาน”

การประหยัดพลังงาน ชุดที่ 1

9789746861045-11101-BMรหัสหนังสือ: 11101 ชื่อหนังสือ: การประหยัดพลังงาน ชุดที่ 1
ISBN: 9789746861045
ผู้แต่ง
เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 292
ราคา 240 บาท

การประหยัดพลังงาน ชุดที่ 2 รวบรวมบทความที่น่าสนใจทางด้านการประหยัดพลังงาน ที่พิมพ์ในวารสารเทคนิค และวารสาร EC โดยแบ่งเป็นห้าหมวด คือ 1. การทำความเย็น ปรับอากาศ ระบายอากาศ 2. เตาเผา เตาอบ ห้องอบ 3. สตีมแทรป ไอน้ำ ความร้อน 4. ระบบไฟฟ้า การวัดผล การติดตาม 5. การประยุกต์ใช้งาน

Continue reading “การประหยัดพลังงาน ชุดที่ 1”

การประหยัดพลังงาน ชุดที่ 2

9789746861052-11102-BMรหัสหนังสือ: 11102 ชื่อหนังสือ: การประหยัดพลังงาน ชุดที่ 2
ISBN: 9789746861052
ผู้แต่ง
เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 292
ราคา 255 บาท

การประหยัดพลังงาน ชุดที่ 2 รวบรวมบทความที่น่าสนใจทางด้านการประหยัดพลังงาน ที่พิมพ์ในวารสารเทคนิค และวารสาร EC โดยแบ่งเป็นห้าหมวด คือ 1. การทำความเย็น ปรับอากาศ ระบายอากาศ 2. เตาเผา เตาอบ ห้องอบ 3. สตีมแทรป ไอน้ำ ความร้อน 4. ระบบไฟฟ้า การวัดผล การติดตาม 5. การประยุกต์ใช้งาน

Continue reading “การประหยัดพลังงาน ชุดที่ 2”