เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (ภาคปฏิบัติ)

9789744436962-42010รหัสหนังสือ: 42010 ชื่อหนังสือ: เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (ภาคปฏิบัติ)
ISBN : 9789744436962
ผู้แต่ง: ไชยชาญ หินเกิด
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 156 หน้า
ชนิดปก : ปกอ่อน
เดือนปีที่พิมพ์: 2560
ราคา 78 บาท

 

หนังสือเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง เล่มนี้เป็นใบงานภาคปฏิบัติ ใช้คู่กับหนังสือ เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2006) ที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพโดย สอศ. ลำดับที่ 32 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวช.

ประกอบด้วยใบงานที่ 1 – 12  ครอบคลุมระยะเวลาการเรียนการสอน 18 สัปดาห์ (54 คาบ) ดังนี้

Continue reading “เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (ภาคปฏิบัติ)”

พื้นฐานทางช่าง

9786160823338-30103รหัสหนังสือ: 30103 ชื่อหนังสือ:พื้นฐานทางช่าง
ISBN :9786160823338
ผู้แต่ง: ผศ. ชัยนนท์ ศรีสุภินานนท์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 384 หน้า
ชนิดปก : ปกอ่อน
ปีที่พิมพ์: 2558
ราคา 220 บาท

 

หนังสือ “พื้นฐานช่าง” เล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นฐานทางช่างที่สำคัญมากสำหรับช่าง นายช่าง หรือวิศวกร ช่างฝึกหัดในโรงงาน นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการศึกษาเพื่อเป็นช่างหรือวิศวกร และบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับงานช่าง จะได้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางช่างที่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้ทำงานได้เร็วและไม่เกิดความเสียหายขึ้นกับทั้งเครื่องมือและชิ้นงาน หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสมที่จะใช้เป็นตำราเรียนสำหรับนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สำหรับหนึ่งภาคการศึกษา นอกจากนี้ยังเหมาะที่จะใช้เป็นตำราเรียนของนักเรียนนักศึกษาอาชีวะศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. การสอนลูกมือช่างหรือช่างฝึกหัดในโรงงาน และประชาชนทั่วไปที่สนใจในงานช่าง เพื่อให้ได้รับความรู้พื้นฐานทางช่างอย่างถูกต้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

Continue reading “พื้นฐานทางช่าง”

เทคนิคพิเศษ 2556

TX_2556เทคนิคพิเศษ 2556


ISBN: 978-974-686-122-9

ขนาด: 18.6 x 26 ซ.ม.

จำนวนหน้า: 328 หน้า

เดือนปีที่พิมพ์: เม.ษ. 2556

ราคา 120 บาท


  • หนังสือรวบรวม รายชื่อ ประเภทสินค้าและ ผู้จัดจำหน่าย ที่ลงโฆษณาในวารสารเทคนิค ตั้งแต่ฉบับที่ 334-345 (มกราคม-ธันวาคม 2555)
  • รวบรวมรายชื่อบทความ, ฉบับที่พิมพ์, ชื่อนักเขียนที่ได้รับการจัดพิมพ์ในเทคนิค ตั้งแต่ฉบับที่ 334-345
  • บทความพิเศษด้านต่างๆ

Continue reading “เทคนิคพิเศษ 2556”

คู่มือถังรับแรงดัน

9746860356-10114-MBรหัสหนังสือ 10114 ชื่อหนังสือ: คู่มือถังรับแรงดัน Pressure Vessel Handbook
ISBN: 9746860356
ผู้แต่ง Euegene F. Megyesy
ผู้แปล: นาวาอากาศโท ตระการ ก้าวกสิกรรม
สำนักพิมพ์    : เอ็มแอนด์อี
ขนาด    : 19 x 26.3 ซม.
จำนวน: 515 หน้า
ชนิดปก    : ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์
ราคา 600 บาท

 

Continue reading “คู่มือถังรับแรงดัน”

เทคนิคพิเศษ 2555

TX_2555เทคนิคพิเศษ 2555


ISBN: 978-974-686-122-9

ขนาด: 18.6 x 26 ซ.ม.

จำนวนหน้า: 384 หน้า

เดือนปีที่พิมพ์: เม.ษ. 2555

ราคา 120 บาท


  • หนังสือรวบรวม รายชื่อ ประเภทสินค้าและ ผู้จัดจำหน่าย ที่ลงโฆษณาในวารสารเทคนิค ตั้งแต่ฉบับที่ 322-333 (มกราคม-ธันวาคม 2554)
  • รวบรวมรายชื่อบทความ, ฉบับที่พิมพ์, ชื่อนักเขียนที่ได้รับการจัดพิมพ์ในเทคนิค ตั้งแต่ฉบับที่ 322-333
  • บทความพิเศษด้านต่างๆ

Continue reading “เทคนิคพิเศษ 2555”