7 จุดบอดแฝงของโรงงาน

9789744436375-41210-BMรหัสหนังสือ: 41210 ชื่อหนังสือ: 7 จุดบอดแฝงที่ขัดขวางการเพิ่มผลผลิตของโรงงาน
ISBN 9789744436375
แต่งโดย Kenichi Omi, Yoshikazu Omi
แปลโดย รศ. ดร. มังกร โรจน์ประภากร
ขนาด 14.5 x 21.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 181
สำนักพิมพ์: สสท
ปีที่พิมพ์: 2558
ราคา 195 บาท

หนังสือ 7 จุดบอดแฝงที่ขัดขวางการเพิ่มผลผลิตของโรงงาน นี้ จะชี้ให้เห็นถึงจุดบอดที่แฝงอยู่ในงานการผลิต ล้วงลึกถึงความเข้าใจผิด และสิ่งที่ทำผิดต่อๆ กันมาโดยไม่รู้ตัวในระบบผลิต โดยมีเทคนิคและวิธีการเพื่อปรับปรุงแก้ไข โดยมีมุมมองที่แตกต่างออกไป ซึ่งมาจากประสบการณ์จริงกว่า 20 ปีของที่ปรึกษาด้านการผลิตในการให้คำปรึกษามากกว่า 180 บริษัทในญี่ปุ่น
Continue reading “7 จุดบอดแฝงของโรงงาน”

สู่ความเป็นเลิศในการผลิต

9746860399-11204-BMรหัสหนังสือ: 11204 ชื่อหนังสือ: สู่ความเป็นเลิศในการผลิตและธุรกิจ
ISBN 9746860399
แต่งโดย Ian Warnock
แปลโดย น.อ.หญิง รพีพรรณ แก้งรัศมี ร.น. , น.ท. ตระการ ก้าวกสิกรรม, มณฑลี นากสวาสดิ์, วันพร บัวศรี
ขนาด 18.5 x 28.4 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 587
สำนักพิมพ์: M&E
ปีที่พิมพ์: 2541
ราคา 680 บาท

หนังสือ สู่ความเป็นเลิศในการผลิตและธุรกิจ : กลยุทธ์ เทคนิค และเทคโนโลยี (Manufacturing and Business Excellence strategies, techiques and technology) เล่มนี้ นับได้ว่าเสนอแนวทางที่กิจการหรือบริษัทควรจะดำเนินการที่จะมุ่งไปสู่ความเป็นระดับโลก ที่จะทำให้บริษัทยืนหยัดและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง โดยเนื้อหาได้กล่าวถึง มุมมองทางกลยุทธ์ คุณภาพโดยรวม: สมรรถนะระดับโลก แกยุกทธ์สำหรับธุรกิจโดยรวม การตรวจสอบทบทวนบริษัทวิธีการและเทคนิคสำหรับการปรับปรุง การขัดองค์กรคุณภาพโดยรวม การออกแบบเซลล์ ทางธุรกิจและการปฏิบัติการ การจัดการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีต่างๆ สำหรับการผลิตเชิงแข่งขัน การจำลองสถานการณ์ของระบบธุรกิจและการผลิต
Continue reading “สู่ความเป็นเลิศในการผลิต”

การบริหารอุตสาหกรรมแบบลีนด้วยระบบ ERP

9789742127329-31201-BMรหัสหนังสือ: 31201 ชื่อหนังสือ: การบริหารอุตสาหกรรมแบบลีนด้วยระบบ ERP
ISBN    : 9789742127329
ผู้แต่ง: วิชัย ไชยมี
สำนักพิมพ์    :
ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 14.2 x 21.0 ซม.
จำนวน    : 112 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2551
ราคา 148 บาท

Continue reading “การบริหารอุตสาหกรรมแบบลีนด้วยระบบ ERP”

3 ส ก้าวแรกสู่คุณภาพและกำไร

9789744434616-41206-BMรหัสหนังสือ: 41206 ชื่อหนังสือ:  3 ส ก้าวแรกสู่คุณภาพและกำไร
ISBN    : 9789744434616
ผู้แต่ง: Furushiba Yasuharu
ผู้แปล : รศ.ดร. มังกร โรจน์ประภากร
สำนักพิมพ์    : สสท
ขนาด    : 14.5 x 21.1 ซม.
จำนวน    : 248 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2555
ราคา 200 บาท

หนังสือ 3 ส. ก้าวแรกสู่คุณภาพและกำไร เล่มนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของคุณภาพ เพียงแค่เริ่มปรับปรุงโรงงานด้วย 3 ส. จะทำให้เกิดวงจรที่ดีอย่างต่อเนื่อง และ อธิบายแต่ละขั้นตอนไว้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านตัวอย่างจากประสบการณ์จริงในการกอบกู้บริษัทเล็กๆ ซึ่งเคยมีโรงงานที่สกปรก พนักงานไม่มีชีวิตชีวา และผลประกอบการที่ขาดทุน แต่พลิกฟื้นกลับมามีกำไรได้เพียงแค่…เริ่มต้นทำ”3 ส”
Continue reading “3 ส ก้าวแรกสู่คุณภาพและกำไร”

การควบคุมคุณภาพ สำหรับนักบริหาร และกรณีศึกษา

9746860186-11203-BMรหัสหนังสือ: 11203 ชื่อหนังสือ: เทคนิคการวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือน เพื่องานบำรุงรักษา
ISBN: 9746860186
ผู้แต่ง: ผศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 389
ราคา 320 บาท

การควบคุมคุณภาพ สำหรับนักบริหาร และกรณีศึกษา เป็นหนังสือที่อธิบายการบริหารในมุมกว้าง เนื้อหาแบ่งออกเป็นส่วนๆ เริ่มด้วย การวางแผนเบื้องต้น ในการจัดองค์กรให้มีประสิทธิภาพ, วิธีการตรวจสอบคุณภาพ, เครื่องมือที่ใช้วัดคุณภาพเชิงเศรษฐศาสตร์, ปัจจัยภายนอก ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพ, ความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำหรับกำหนดระดับคุณภาพที่ต้องการผลิต, ความสัมพันธ์กับผู้ขาย ซึ่งเป็นแนวหน้าที่จะเชื่อมโยงกับลูกค้า, การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ในระหว่างการใช้งานของลูกค้า ซึ่งเป็นการสำรวจความเห็นจากลูกค้า แล้วนำมาปรับปรุง

การบริหารงานภายใน ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ เช่น วิธีจูงใจในการควบคุมคุณภาพ ซึ่งได้แนะแนวทางต่างๆ ในการวิเคราะห์ และปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น, ความเชื่อมั่น และความสามารถในการบำรุงรักษา ซึ่งเป็นวิวัฒนาการของผู้ผลิต ที่จะสร้างความพอใจให้กับลูกค้ามากขึ้น, นโยบาย และเป้าหมายด้านคุณภาพ ซึ่งได้แนะนำวิธีการตั้งเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ตระหนักอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งพัฒนาให้ดีขึ้น, คำแนะนำเรื่องกลุ่มควบคุมคุณภาพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นวิธีที่ดีสำหรับการพัฒนาคุณภาพ

สุดท้ายเป็นเรื่องของ การพัฒนาด้านคุณภาพ การสร้างความพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งกล่าวถึงการประกันคุณภาพ, คุณภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยแนะแนวทางในการจัดการ เมื่อมีสินค้าใหม่เกิดขึ้น, การออกแบบคุณภาพที่เหมาะสม, มาตรฐานระดับคุณภาพ, การควบคุมคุณภาพเชิงรวม ซึ่งเป็นการควบคุมคุณภาพทั้งระบบ

นอกจากนี้ ยังมีกรณีศึกษา ที่ถือว่าประสพผลสำเร็จมาแล้ว ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านเห็นภาพของ การควบคุมคุณภาพได้ดีขึ้น

Continue reading “การควบคุมคุณภาพ สำหรับนักบริหาร และกรณีศึกษา”