7 จุดบอดแฝงของโรงงาน

9789744436375-41210-BMรหัสหนังสือ: 41210 ชื่อหนังสือ: 7 จุดบอดแฝงที่ขัดขวางการเพ่มผลผลิตของโรงงาน
ISBN 9789744436375
แต่งโดย Kenichi Omi, Yoshikazu Omi
แปลโดย รศ. ดร. มังกร โรจน์ประภากร
ขนาด 14.5 x 21.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 181
สำนักพิมพ์: สสท
ปีที่พิมพ์: 2558
ราคา 195 บาท

หนังสือ 7 จุดบอดแฝงที่ขัดขวางการเพิ่มผลผลิตของโรงงาน นี้ จะชี้ให้เห็นถึงจุดบอดที่แฝงอยู่ในงานการผลิต ล้วงลึกถึงความเข้าใจผิด และสิ่งที่ทำผิดต่อๆ กันมาโดยไม่รู้ตัวในระบบผลิต โดยมีเทคนิคและวิธีการเพื่อปรับปรุงแก้ไข โดยมีมุมมองที่แตกต่างออกไป ซึ่งมาจากประสบการณ์จริงกว่า 20 ปีของที่ปรึกษาด้านการผลิตในการให้คำปรึกษามากกว่า 180 บริษัทในญี่ปุ่น
Continue reading “7 จุดบอดแฝงของโรงงาน”

สู่ความเป็นเลิศในการผลิต

9746860399-11204-BMรหัสหนังสือ: 11204 ชื่อหนังสือ: สู่ความเป็นเลิศในการผลิตและธุรกิจ
ISBN 9746860399
แต่งโดย Ian Warnock
แปลโดย น.อ.หญิง รพีพรรณ แก้งรัศมี ร.น. , น.ท. ตระการ ก้าวกสิกรรม, มณฑลี นากสวาสดิ์, วันพร บัวศรี
ขนาด 18.5 x 28.4 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 587
สำนักพิมพ์: M&E
ปีที่พิมพ์: 2541
ราคา 680 บาท

หนังสือ สู่ความเป็นเลิศในการผลิตและธุรกิจ : กลยุทธ์ เทคนิค และเทคโนโลยี (Manufacturing and Business Excellence strategies, techiques and technology) เล่มนี้ นับได้ว่าเสนอแนวทางที่กิจการหรือบริษัทควรจะดำเนินการที่จะมุ่งไปสู่ความเป็นระดับโลก ที่จะทำให้บริษัทยืนหยัดและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง โดยเนื้อหาได้กล่าวถึง มุมมองทางกลยุทธ์ คุณภาพโดยรวม: สมรรถนะระดับโลก แกยุกทธ์สำหรับธุรกิจโดยรวม การตรวจสอบทบทวนบริษัทวิธีการและเทคนิคสำหรับการปรับปรุง การขัดองค์กรคุณภาพโดยรวม การออกแบบเซลล์ ทางธุรกิจและการปฏิบัติการ การจัดการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีต่างๆ สำหรับการผลิตเชิงแข่งขัน การจำลองสถานการณ์ของระบบธุรกิจและการผลิต
Continue reading “สู่ความเป็นเลิศในการผลิต”

การบริหารอุตสาหกรรมแบบลีนด้วยระบบ ERP

9789742127329-31201-BMรหัสหนังสือ: 31201 ชื่อหนังสือ: การบริหารอุตสาหกรรมแบบลีนด้วยระบบ ERP
ISBN    : 9789742127329
ผู้แต่ง: วิชัย ไชยมี
สำนักพิมพ์    :
ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 14.2 x 21.0 ซม.
จำนวน    : 112 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2551
ราคา 148 บาท

Continue reading “การบริหารอุตสาหกรรมแบบลีนด้วยระบบ ERP”

3 ส ก้าวแรกสู่คุณภาพและกำไร

9789744434616-41206-BMรหัสหนังสือ: 41206 ชื่อหนังสือ:  3 ส ก้าวแรกสู่คุณภาพและกำไร
ISBN    : 9789744434616
ผู้แต่ง: Furushiba Yasuharu
ผู้แปล : รศ.ดร. มังกร โรจน์ประภากร
สำนักพิมพ์    : สสท
ขนาด    : 14.5 x 21.1 ซม.
จำนวน    : 248 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2555
ราคา 200 บาท

หนังสือ 3 ส. ก้าวแรกสู่คุณภาพและกำไร เล่มนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของคุณภาพ เพียงแค่เริ่มปรับปรุงโรงงานด้วย 3 ส. จะทำให้เกิดวงจรที่ดีอย่างต่อเนื่อง และ อธิบายแต่ละขั้นตอนไว้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านตัวอย่างจากประสบการณ์จริงในการกอบกู้บริษัทเล็กๆ ซึ่งเคยมีโรงงานที่สกปรก พนักงานไม่มีชีวิตชีวา และผลประกอบการที่ขาดทุน แต่พลิกฟื้นกลับมามีกำไรได้เพียงแค่…เริ่มต้นทำ”3 ส”
Continue reading “3 ส ก้าวแรกสู่คุณภาพและกำไร”

การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม

9789744434166-41201-BMรหัสหนังสือ: 41201 ชื่อหนังสือ: การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม
ISBN    : 9789744434166
ผู้แต่ง: รศ. พิภพ ลลิตาภรณ์
สำนักพิมพ์    :สสท
ขนาด    : 19.4 x 27.0 ซม.
จำนวน    : 311 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: มิถุนายน 2553
ราคา 290 บาท

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม ครอบคลุมการควบคุมกิจกรรมการผลิต (Production Activity Control) หรือการควบคุมการปฏิบัติงานในโรงงาน (Shop Floor Control) ทั้งในด้านระบบการควบคุม สารสนเทศการควบคุมการผลิตในโรงงาน สภาพแวดล้อมของการกำหนดตารางการผลิต ระบบสนับสนุนการควบคุมกิจกรรมการผลิต และเทคนิคการกำหนดตารางการผลิตในโรงงานแบบต่างๆ อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย และบทสรุปชัดเจน เข้าใจง่าย ท้ายเล่มยังมีแบบฝึกหัดให้ได้ทบทวนเนื้อหาไปพร้อมๆ กันอีกด้วย

Continue reading “การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม”