สนามแม่เหล็กไฟฟ้า : Electromagnetic Fields

รหัสหนังสือ: 32008  ชื่อหนังสือ: สนามแม่เหล็กไฟฟ้า : Electromagnetic Fields
ISBN : 9786160834129
ผู้แต่ง: รศ.ดร. วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์
สำนักพิมพ์ : se-ed
ขนาด : 18.6 x 25.6 ซม.
จำนวน : 572 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์:  2562
ราคา 380 บาท

หนังสือ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนที่ครอบคลุมตามสภาวิศวกรกำหนด โดยมีการอธิบายยกตัวอย่างประกอบและแนะนำการประยุกต์ใช้งาน เนื้อหาแบ่งออกเป็น 9บท ได้แก่ ประวัติและพัฒนาการโดยย่อของวิชาสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในทางวิศวกรรม การวิเคราะห์เวกเตอร์ สนามไฟฟ้าสถิต สนามไฟฟ้าภายในวัสดุ ข้อปัญหาค่าขอบในสนามไฟฟ้าสถิต สนามแม่เหล็กสถิต แรงแม่เหล็ก วัสดุแม่เหล็กและค่าความเหนี่ยวนำ สนามแปรตามเวลาและสมการแมกซ์เวลล์ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า นอกจากนี้ ในเล่มยังสอดแทรกชีวประวัติและเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ ของนักวิทยาศาสตร์ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมา เนื้อหาในแต่ละบทจะนำเสนอทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง พร้อมตัวอย่างโจทย์ที่รวมถึงการประยุกต์และวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม และท้ายบทจะมีแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความเข้าใจไว้อีกด้วย Continue reading “สนามแม่เหล็กไฟฟ้า : Electromagnetic Fields”

คู่มือซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กแบบมืออาชีพ

Small engineรหัสหนังสือ: 30723 ชื่อหนังสือ: คู่มือซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กแบบมืออาชีพ
ISBN   : 9786160804986
ผู้แต่ง: พงษ์ศักดิ์ บุญธรรมกุล,ธวัชชัย ทวีวิจิตรไพโรจน์
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน    : 342 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2554
ราคา 170 บาท

สำหรับ ระดับปวช. ปวส.
รหัสวิชา 2101-2103 งานเครื่องยนต์เล็ก , 2101-2402 งานเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร, 3101-0001 งานเครื่องยนต์เล็ก

หนังสือเล่มนี้เน้นความเป็นช่างมืออาชีพในการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก4 จังหวะ เช่น เครื่องสูบนา รถติดหน้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก เครื่องพรวนดิน เครื่องยนต์ติดท้ายเรือหางยาวซึ่งเรียบเรียงขึ้นจากคู่ประจำเครื่อง ประสบการณ์ทำงาน และจากการประกอบการโดยตรงกับบริษัทผู้ผลิตของผู้เรียบเรียง เกิดประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับช่างที่ต้องการก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ ผู้ใช้เครื่องยนต์ แลนักเรียนนักศึกษาสาขาช่างยนต์ รวมถึงบุคคลที่สนใจทั่วไป Continue reading “คู่มือซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กแบบมืออาชีพ”

หนังสืองานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1006)

9786160822034-32006รหัสหนังสือ: 32006 ชื่อหนังสือ:งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ISBN : 9786160822034
ผู้แต่ง: บุญธรรม ภัทราจารุกุล
สำนักพิมพ์ : se-ed
ขนาด : 18.6 x 25.6 ซม.
จำนวน : 364 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์:  5/2559
ราคา 77 บาท 

หนังสืองานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เหมาะสำหรับนำไปใช้ประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศึกราช 2556 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน โดยมีเนื้อหาที่เน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตรงตามคำอธิบายรายวิชาอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยเรื่องแผงสวิตช์ แผงจ่ายไฟ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เต้ารับสำหรับเสียบปลั๊กไฟ และหลอดไฟฟ้า   รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทสารกึ่งตัวนำ เครื่องมือวัดในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

Continue reading “หนังสืองานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1006)”

การออกแบบระบบไฟฟ้า

9745125261-32005-BMรหัสหนังสือ: 32005 ชื่อหนังสือ: การออกแบบระบบไฟฟ้า
ISBN : 9745125261
ผู้แต่ง: ธนบูรณ์ ศศิกานุเดช
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด : 17.0 x 21.9 ซม.
จำนวน : 362 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2530
ราคา 195 บาท

 ระบบไฟฟ้าที่ดีคือระบบจะต้องทำงานอย่างปลอดภัย มีความเชื่อถึอได้ดี มีความสม่ำเสมอของแรงดันง่ายต่อการใช้งาน มีความคล่องตัวและมีราคาพอสมควร
หนังสือเล่มนี้สามารถนำไปใช้ออกแบบระบบไฟฟ้าที่ให้คุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นได้อย่างดี เพราะได้มีการเสนอแนะวิธีการคำนวณ การติดตั้ง และการเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับระบบไฟฟ้า ซึ่งได้เน้นเฉพาะระบบไฟฟ้าของ อาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ ภัตตาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั่งการออกแบบวงจรไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์และเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ตลอดจนเทนนิคการปรับปรุงเพาเวอร์แฟกเตอร์ด้วย
ผู้เขี่ยนพยายามเขียนให้เข้าใจและอ่านง่าย มีรูปภาพประกอบอย่างสมบูรณ์ จึงเหมาะที่จะใช้เป็นตำราเรียนและนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบในการปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ทำการออกแบบระบบไฟฟ้าและควบคุมการติดตั้งไฟฟ้าในภาคสนาม โดยได้จัดทำตารางแสดงค่าและชนิดของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการออกแบบไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งผู้ใช้งานในภาคสนามสามารถเปิดหาได้ทันทีโดยไม่ต้องทำการคำนวณแต่อย่างใดทั้งสิ้น Continue reading “การออกแบบระบบไฟฟ้า”

คู่มือวิศวกรไฟฟ้า

9789746861304-12018-bmรหัสหนังสือ: 12018 ชื่อหนังสือ: คู่มือวิศวกรไฟฟ้า
ISBN 9789746861304
แต่งโดย M&E
ขนาด 14.4 x 21.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 250
สำนักพิมพ์: M&E
ปีที่พิมพ์: 2559
ราคา 160 บาท

หนังสือคู่มือทางด้านไฟฟ้า ที่รวบรวม สูตร, สัญลักษณ์, ตาราง, มาตรฐาน และเรื่องน่ารู้ต่างๆ สำหรับ วิศวกรไฟฟ้า, นักเรียน นักศึกษา และ ช่างเทคนิค ที่ต้องการข้อมูลอ้างอิง เกี่ยวกับไฟฟ้า เพื่อนำไปใช้ ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ในด้านการเรียนการสอนทุกระดับ
Continue reading “คู่มือวิศวกรไฟฟ้า”