ไฟฟ้า ชุดที่ 6 (มอเตอร์, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, หม้อแปลง)

9746860801-12006-BMรหัสหนังสือ: 12006   ชื่อหนังสือ: ไฟฟ้า ชุดที่ 6 (มอเตอร์, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, หม้อแปลง)
ISBN 9746860801
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 248
ราคาปก 165 บาท

ไฟฟ้า ชุดที่ 6 เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความทางด้านไฟฟ้า จากวารสารเทคนิค โดยแบ่งเป็นกลุ่มบทความหลักๆ สามกลุ่ม คือ มอเตอร์, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, หม้อแปลง

Continue reading “ไฟฟ้า ชุดที่ 6 (มอเตอร์, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, หม้อแปลง)”

ไฟฟ้า ชุดที่ 5 (การวัด, การควบคุม, การผลิต)

9746860798-12005-BMรหัสหนังสือ: 12005   ชื่อหนังสือ: ไฟฟ้า ชุดที่ 5 (การวัด, การควบคุม, การผลิต)
ISBN 9746860798
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 240
ราคาปก 160 บาท

ไฟฟ้า ชุดที่ 5 เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความทางด้านไฟฟ้า จากวารสารเทคนิค โดยแบ่งเป็นกลุ่มบทความหลักๆ สามกลุ่ม คือ ระบบการวัด, การควบคุม, และการผลิต

Continue reading “ไฟฟ้า ชุดที่ 5 (การวัด, การควบคุม, การผลิต)”

ไฟฟ้า ชุดที่ 4 (36 เรื่องน่ารู้เทคนิคไฟฟ้า)

9746860488-12004-BMรหัสหนังสือ: 12004   ชื่อหนังสือ: ไฟฟ้า ชุดที่ 4
ISBN 9746860488
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 279
ราคา 180 บาท

36 เรื่องน่ารู้ เทคนิค ไฟฟ้า (ชุดที่ 4) เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความ ทางด้านไฟฟ้า จากวารสารเทคนิค ชุดที่ 4 เนื้อหาแบ่งออกเป็นเจ็ดหมวด คือ เครื่องกำเนิดไฟฟฟ้า, หม้อแปลงไฟฟ้า, ระบบประหยัดพลังงาน, มอเตอร์, ระบบไฟส่องสว่าง, อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์, ไฟฟ้าทั่ว

Continue reading “ไฟฟ้า ชุดที่ 4 (36 เรื่องน่ารู้เทคนิคไฟฟ้า)”

ไฟฟ้า ชุดที่ 1 (70 เรื่องน่ารู้เทคนิคไฟฟ้า )

9746860143-12001-BMรหัสหนังสือ: 12001   ชื่อหนังสือ: ไฟฟ้า ชุดที่ 1 (70 เรื่องน่ารู้เทคนิคไฟฟ้า )
ISBN 9746860143
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 323
ราคาปก 120 บาท
ราคาพิเศษ 102 บาท  *หนังสือมีตำหนิที่ปกเล็กน้อย แต่เนื้อหาครบ

70 เรื่องน่ารู้ เทคนิค ไฟฟ้า (ชุดที่ 1) เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความด้านไฟฟ้า จากวารสารเทคนิค ชุดที่ 1 เนื้อหาแบ่งออกเป็น 10 หมวดด้วยกัน คือ มาตรฐานสากล, การป้องกันอุบัติเหตุทางไฟฟ้า, ระบบกราวนด์, หม้อแปลงไฟฟ้า, ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน, ระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้า, การเดินสายไฟฟ้า, มอเตอร์, คาปาซิเตอร์, ไฟฟ้าแสงสว่าง

Continue reading “ไฟฟ้า ชุดที่ 1 (70 เรื่องน่ารู้เทคนิคไฟฟ้า )”

ไฟฟ้า ชุดที่ 2 (51 เรื่องน่ารู้ เทคนิค ไฟฟ้า)

9746860658-12002-BMรหัสหนังสือ: 12002   ชื่อหนังสือ: ไฟฟ้า ชุดที่ 2  (51 เรื่องน่ารู้ เทคนิค ไฟฟ้า)
ISBN 9746860658
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 332
ราคาปก 140 บาท
ราคาพิเศษ 119 บาท  *หนังสือมีตำหนิที่ปกเล็กน้อย แต่เนื้อหาครบ

51 เรื่องน่ารู้ เทคนิค ไฟฟ้า (ชุดที่ 2) เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความด้านไฟฟ้า จากวารสารเทคนิค ชุดที่ 2 เนื้อหาแบ่งออกเป็น 8 หมวดด้วยกัน คือ ระบบป้องกันอุบัติเหตุทางไฟฟ้า, แหล่งกำเนิดไฟฟ้า, หม้อแปลงไฟฟ้า, ความรู้ด้านไฟฟ้า, การเดินสายไฟฟ้า, มอเตอร์, ไฟฟ้าแสงสว่าง, แบตเตอรี่

Continue reading “ไฟฟ้า ชุดที่ 2 (51 เรื่องน่ารู้ เทคนิค ไฟฟ้า)”