คู่มือวิศวกรไฟฟ้า

9789746861304-12018-bmรหัสหนังสือ: 12018 ชื่อหนังสือ: คู่มือวิศวกรไฟฟ้า
ISBN 9789746861304
แต่งโดย M&E
ขนาด 14.4 x 21.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 250
สำนักพิมพ์: M&E
ปีที่พิมพ์: 2559
ราคา 160 บาท

หนังสือคู่มือทางด้านไฟฟ้า ที่รวบรวม สูตร, สัญลักษณ์, ตาราง, มาตรฐาน และเรื่องน่ารู้ต่างๆ สำหรับ วิศวกรไฟฟ้า, นักเรียน นักศึกษา และ ช่างเทคนิค ที่ต้องการข้อมูลอ้างอิง เกี่ยวกับไฟฟ้า เพื่อนำไปใช้ ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ในด้านการเรียนการสอนทุกระดับ
Continue reading “คู่มือวิศวกรไฟฟ้า”