การติดตั้งและป้องกันระบบไฟฟ้า ชุดที่ 2

9789746861298-12011-BMรหัสหนังสือ: 12011 ชื่อหนังสือ: การติดตั้งและป้องกันระบบไฟฟ้า ชุดที่ 2
ISBN    : 9789746861298
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 310
เดือนปีผลิต กันยายน 2557
ราคา 300 บาท

หนังสือการติดตั้งและป้องกันระบบไฟฟ้า ชุดที่ 2 ได้รวบรวมบทความด้าน เทคนิคการบำรุงรักษา จากวารสารเทคนิค และ วารสารEC

Continue reading “การติดตั้งและป้องกันระบบไฟฟ้า ชุดที่ 2”

การติดตั้งและป้องกันระบบไฟฟ้า ชุดที่ 1

9789746861274-12010-BMรหัสหนังสือ: 12010 ชื่อหนังสือ:ผการติดตั้งและป้องกันระบบไฟฟ้า ชุดที่ 1
ISBN: 978-974-686-127-4
ผู้แต่ง 
เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 292
เดือนปีผลิต พฤษภาคม 2557
ราคา 265 บาท

หนังสือการติดตั้งและป้องกันระบบไฟฟ้า ชุดที่ 1ได้รวบรวมบทความด้าน เทคนิคการบำรุงรักษา จากวารสารเทคนิค และ วารสารEC

Continue reading “การติดตั้งและป้องกันระบบไฟฟ้า ชุดที่ 1”

ระบบผลิตและจัดการไฟฟ้า ชุดที่ 1

9789746861175-12009-BMรหัสหนังสือ: 12009 ชื่อหนังสือ: ระบบผลิตและจัดการไฟฟ้า ชุดที่ 1
ISBN    : 9789746861175

ผู้แต่ง: รวมบทความจากวารสารเทคนิค
สำนักพิมพ์    : เอ็มแอนด์อี
ขนาด    : 18.5 x 26.0 ซม.
จำนวน    : 356 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: กันยายน 2554
ราคา 305บาท

รวบรวมบทความด้านระบบผลิตและจัดการไฟฟ้า จากวารสารเทคนิค และ อีซี โดยแบ่งเป็นกลุ่มบทความหลักๆ สี่กลุ่มคือ แหล่งผลิตกำเนิดไฟฟ้า, หม้อแปลงไฟฟ้า, แบตเตอรี่และชาร์จเจอร์, ค่าไฟฟ้า

Continue reading “ระบบผลิตและจัดการไฟฟ้า ชุดที่ 1”

มอเตอร์และระบบขับเคลื่อน ชุดที่ 1

9789746861168-12008-BMรหัสหนังสือ: 12008 ชื่อหนังสือ: มอเตอร์และระบบขับเคลื่อน ชุดที่ 1
ISBN    : 9789746861168
ผู้แต่ง: รวมบทความจากวารสารเทคนิค
สำนักพิมพ์    : เอ็มแอนด์อี
ขนาด    : 18.5 x 26.0 ซม.
จำนวน    : 360 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: กรกฎาคม 2554
ราคา 310 บาท

รวมบทความจากวารสารเทคนิค

 

Continue reading “มอเตอร์และระบบขับเคลื่อน ชุดที่ 1”

คู่มือการลดค่าไฟฟ้า

9746860674-12014-BMรหัสหนังสือ: 12014 ชื่อหนังสือ: คู่มือการลดค่าไฟฟ้า
ISBN 9746860674
ผู้แต่ง อ.ไชยะ แช่มช้อย
พิมพ์ครั้งที่ : 1/2544
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 280
ราคาปก 270 บาท

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการตื่นตัวในเรื่องของ การอนุรักษ์พลังงานอย่างมาก มีหน่วยงานหลายแห่ง ได้ผลิตเอกสารให้ความรู้ จัดประชาสัมพันธ์ ตลอดจนจัดฝึกอบรม ในเรื่องอนุรักษ์พลังงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า แต่อย่างไรก็ดี จากการที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ มีประสบการณ์จากการทำหน้าที่ วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ทำให้พบว่า “การลดค่าไฟฟ้า ยังเป็นเรื่องที่สามารถทำได้อีกมาก” เพราะผู้บริหารหน่วยงาน วิศวกร และช่างไฟฟ้าที่ดูแลรับผิดชอบระบบไฟฟ้า ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง อาจจะยังไม่ทราบว่า “การคิดค่าไฟฟ้า เขาคิดกันอย่างไร” “ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นลดค่าไฟฟ้าอย่างไร” “ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่จะทำนั้นถูกต้องหรือไม่” ฯลฯ

ผู้เขียนจึงได้พยายามเรียบเรียงหนังสือนี้ขึ้นมา โดยแบ่งเนื้อหากออกเป็นสองส่วน คือ 1. การลดค่าไฟฟ้า โดยการควบคุมความต้องการพลังไฟฟ้า และ 2. การเพิ่มสมรรถนะของระบบไฟฟ้า ด้วยการเพิ่มค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ นอกจากนี้ ยังมีภาคผนวก ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับ อัตราค่าไฟฟ้า, รายละเอียดของข้อมูล จากหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เนื้อหาแต่ละส่วนได้อธิบายรายละเอียดไว้อย่างเป็นระบบ จนพอมั่นใจได้ว่า ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจด้วยตนเอง สามารถที่จะตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า และปฏิบัติการลดค่าไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้น

หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นหนังสือที่ไม่น่าพลาด สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง และดูแลเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นวิศวกร และช่างเทคนิค ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ดูแลระบบอาคาร ฯลฯ

Continue reading “คู่มือการลดค่าไฟฟ้า”