คุณภาพไฟฟ้า ชุดที่ 2

9789746861076-12202-BMรหัสหนังสือ: BM 12202 ชื่อหนังสือ: คุณภาพไฟฟ้า ชุดที่ 2
ISBN 978-974-686-107-6
ผู้แต่ง เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 284
กระดาษ ปอนด์
ราคา 235 บาท

คุณภาพไฟฟ้า ชุดที่ 2 รวบรวมบทความที่น่าสนใจทางด้านคุณภาพไฟฟ้า ที่พิมพ์ในวารสารเทคนิค และวารสาร EC โดยแบ่งเป็นหกหมวด คือ 1. คุณภาพไฟฟ้า 2. แรงดันไฟตก-เพิ่ม, การรบกวน 3. ฮาร์มอนิก 4. ยูพีเอส 5. คาปาซิเตอร์, ตัวประกอบกำลัง 6. การต่อลงดิน, การป้องกันฟ้าผ่า ตัวอย่างชื่อบทความ เช่น

คุณภาพไฟฟ้าและการประหยัดพลังงาน, ความน่าเชื่อถือในคุณภาพไฟฟ้า, รูปแบบของแรงดันตกช่วงสั้นในระบบไฟฟ้า, วางแผนตั้งรับไฟตกและไฟกระชากอย่างไรดี, การเลือกขนาดสายนิวทรัลให้ปลอดภัยจากฮาร์มอนิก, การกำจัดฮาร์มอนิก และการประยุกต์ใช้ในมอเตอร์เหนี่ยวนำ, เทคนิคของระบบยูพีเอสจะเลือกแบบไหนดี, โหลดไฟฟ้าชนิดตัวประกอบกำลัง Leading กับการออกแบบ UPS, การแก้ไขค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า, ระบบการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสิ่งปลูกสร้าง, ผลกระทบจากฟ้าผ่าที่มีต่อคุณภาพกำลังไฟฟ้า

Continue reading “คุณภาพไฟฟ้า ชุดที่ 2”

คู่มือระบบไฟฟ้า และการประหยัดพลังงานสำหรับประชาชน

9746860704-12015-BMรหัสหนังสือ: 12015   ชื่อหนังสือ: คู่มือระบบไฟฟ้า และการประหยัดพลังงานสำหรับประชาชน
ISBN: 9746860704
ผู้แต่ง: ผศ.ถาวร อมตกิตติ์
ขนาด: 14.5 x 21.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 318
ราคา 160 บาท

โลกเรานี้จำเป็นที่จะต้องใช้ระบบไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน แต่น้อยคนนักที่จะมีวิธีจัดการระบบไฟฟ้า ให้ถูกต้อง และเหมาะสม ซึ่งหากระบบไฟฟ้าที่ไม่มีคุณภาพ และไม่เหมาะสม จะก่อให้เกิดปัญหาได้ และหากนำระบบไฟฟ้าไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง ก็จะก่อให้เกิดปัญหาที่บางครั้งก็รุนแรง จนเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และชีวิตได้

หนังสือเล่มนี้ กล่าวถึงความรู้พื้นฐานด้านระบบไฟฟ้า การดูแล พร้อมทั้งบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การใช้ระบบไฟฟ้าอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดประโยฃน์ และปลอดภัยมากที่สุด ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า วิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เพื่อลดค่าใช้จ่ายลงให้มากที่สุด และวิธีคิดคำนวณค่าไฟฟ้า นอกจากนั้น ยังกล่าวถึงขอบเขต และวิธีเตรียมการ เพื่อขอใช้บริการระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ อีกด้วย

หนังสือเล่มนี้ มุ่งเน้นกระจายความรู้ด้านเทคโนโลยี ให้สามารถเข้าใจในระบบไฟฟ้า และการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น เพื่อให้ทั้งผู้ผลิต ผู้ใช้งาน วิศวกร ช่างเทคนิค ผู้ประกอบการ นักศึกษา อาจารย์ ผู้ตรวจสอบงาน ผู้ควบคุมงาน และผู้สนใจทั่วไป สามารถนำไปใช้งานได้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน และชาติบ้านเมือง

Continue reading “คู่มือระบบไฟฟ้า และการประหยัดพลังงานสำหรับประชาชน”

ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (ยูพีเอส) และเครื่องควบคุมคุณภาพไฟฟ้า

9746860542-12203-BMรหัสหนังสือ: 12203   ชื่อหนังสือ: ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (ยูพีเอส) และเครื่องควบคุมคุณภาพไฟฟ้า
ISBN: 9746860542
ผู้แต่ง: ผศ.ถาวร อมตกิตติ์
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 322
ราคา 250 บาท

ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง หรือที่นิยมเรียกว่า UPS เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ การจ่ายกำลังไฟฟ้ามีความต่อเนื่อง และมีคุณภาพสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ข้อมูล หรือชีวิตได้

หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึง ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า, อุปกรณ์ควบคุมคุณภาพไฟฟ้า คือ วงจรกรองไฟฟ้า, เครื่องคุมค่าแรงดันไฟฟ้า, หม้อแปลงแยกขดลวด, ชุดมอเตอร์-เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ชุดกับดักเสิร์จ, สายป้อนไฟฟ้าทำงานทดแทนกัน, เครื่องยูพีเอส, ประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพไฟฟ้า, เครื่องควบคุมค่าแรงดันไฟฟ้า

เครื่องยูพีเอส ชนิดโรตารี, ชนิดยูนิบล็อกคอนเวอร์เตอร์, ชนิดอินดักชั่นคัพลิง, ชนิดสแตติก, ชนิดดับเบิลคอนเวอร์ชั่น, ชนิดไลน์อินเตอร์แอกทีฟ, ชนิดเดลต้าคอนเวอร์ชั่น, ข้อกำหนดในการใช้งานของยูพีเอส, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับยูพีเอส, แบตเตอรี่สำหรับยูพีเอส, การคำนวณแบตเตอรี่สำหรับยูพีเอส, ฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้า, การควบคุมฮาร์มอนิกแบบแพสซีฟ, การควบคุมฮาร์มอนิกแบบแอกซีฟ, การต่อลงดินของเครื่องควบคุมคุณภาพไฟฟ้า

Continue reading “ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (ยูพีเอส) และเครื่องควบคุมคุณภาพไฟฟ้า”

ไฟฟ้า ชุดที่ 1 (70 เรื่องน่ารู้เทคนิคไฟฟ้า )

9746860143-12001-BMรหัสหนังสือ: 12001   ชื่อหนังสือ: ไฟฟ้า ชุดที่ 1 (70 เรื่องน่ารู้เทคนิคไฟฟ้า )
ISBN 9746860143
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 323
ราคาปก 120 บาท
ราคาพิเศษ 102 บาท  *หนังสือมีตำหนิที่ปกเล็กน้อย แต่เนื้อหาครบ

70 เรื่องน่ารู้ เทคนิค ไฟฟ้า (ชุดที่ 1) เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความด้านไฟฟ้า จากวารสารเทคนิค ชุดที่ 1 เนื้อหาแบ่งออกเป็น 10 หมวดด้วยกัน คือ มาตรฐานสากล, การป้องกันอุบัติเหตุทางไฟฟ้า, ระบบกราวนด์, หม้อแปลงไฟฟ้า, ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน, ระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้า, การเดินสายไฟฟ้า, มอเตอร์, คาปาซิเตอร์, ไฟฟ้าแสงสว่าง

Continue reading “ไฟฟ้า ชุดที่ 1 (70 เรื่องน่ารู้เทคนิคไฟฟ้า )”