มอเตอร์และระบบขับเคลื่อน ชุดที่ 1

9789746861168-12008-BMรหัสหนังสือ: 12008 ชื่อหนังสือ: มอเตอร์และระบบขับเคลื่อน ชุดที่ 1
ISBN    : 9789746861168
ผู้แต่ง: รวมบทความจากวารสารเทคนิค
สำนักพิมพ์    : เอ็มแอนด์อี
ขนาด    : 18.5 x 26.0 ซม.
จำนวน    : 360 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: กรกฎาคม 2554
ราคา 310 บาท

รวมบทความจากวารสารเทคนิค

 

Continue reading “มอเตอร์และระบบขับเคลื่อน ชุดที่ 1”

การส่งกำลัง และการประหยัดพลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

9746860712-12016-BMรหัสหนังสือ: 12016   ชื่อหนังสือ: การส่งกำลัง และการประหยัดพลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
ISBN: 9746860712
ผู้แต่ง: ผศ.ถาวร อมตกิตติ์
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 224
ราคา 200 บาท

มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานอย่างแพร่หลาย ซึ่งในชีวิตประจำวันจะขาดไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ เป็นตัวจักรสำคัญที่ทำให้โลกก้าวหน้า และชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึง การส่งกำลังของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ และการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของมอเตอร์ โดยกล่าวถึงความรู้พื้นฐานของ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และมอเตอร์ประเภทต่างๆ รวมทั้งวิธีการ ที่จะประหยัดพลังงานของมอเตอร์ และมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง โดยได้เน้นหนักไปถึงการส่งกำลัง และวิธีการที่จะนำมอเตอร์มาใช้งาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และให้เกิดการประหยัดพลังงานเป็นเกณฑ์

นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงวิธีการในการควบคุม และการป้องกันให้เกิดความปลอดภัย ในการใช้งานอีกด้วย

หนังสือเล่มนี้ จึงมุ่งเน้นในการกระจายความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และมีผลให้สามารถเข้าใจ ในระบบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับได้ง่ายขึ้น เพื่อให้ทั้งผู้ผลิต, ผู้ใช้งาน, วิศวกร, ช่างเทคนิค, ผู้ประกอบการ, นักศึกษา, อาจารย์นำไปใช้งานได้

Continue reading “การส่งกำลัง และการประหยัดพลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ”

ไฟฟ้า ชุดที่ 6 (มอเตอร์, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, หม้อแปลง)

9746860801-12006-BMรหัสหนังสือ: 12006   ชื่อหนังสือ: ไฟฟ้า ชุดที่ 6 (มอเตอร์, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, หม้อแปลง)
ISBN 9746860801
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 248
ราคาปก 165 บาท

ไฟฟ้า ชุดที่ 6 เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความทางด้านไฟฟ้า จากวารสารเทคนิค โดยแบ่งเป็นกลุ่มบทความหลักๆ สามกลุ่ม คือ มอเตอร์, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, หม้อแปลง

Continue reading “ไฟฟ้า ชุดที่ 6 (มอเตอร์, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, หม้อแปลง)”

ไฟฟ้า ชุดที่ 4 (36 เรื่องน่ารู้เทคนิคไฟฟ้า)

9746860488-12004-BMรหัสหนังสือ: 12004   ชื่อหนังสือ: ไฟฟ้า ชุดที่ 4
ISBN 9746860488
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 279
ราคา 180 บาท

36 เรื่องน่ารู้ เทคนิค ไฟฟ้า (ชุดที่ 4) เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความ ทางด้านไฟฟ้า จากวารสารเทคนิค ชุดที่ 4 เนื้อหาแบ่งออกเป็นเจ็ดหมวด คือ เครื่องกำเนิดไฟฟฟ้า, หม้อแปลงไฟฟ้า, ระบบประหยัดพลังงาน, มอเตอร์, ระบบไฟส่องสว่าง, อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์, ไฟฟ้าทั่ว

Continue reading “ไฟฟ้า ชุดที่ 4 (36 เรื่องน่ารู้เทคนิคไฟฟ้า)”

ไฟฟ้า ชุดที่ 1 (70 เรื่องน่ารู้เทคนิคไฟฟ้า )

9746860143-12001-BMรหัสหนังสือ: 12001   ชื่อหนังสือ: ไฟฟ้า ชุดที่ 1 (70 เรื่องน่ารู้เทคนิคไฟฟ้า )
ISBN 9746860143
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 323
ราคาปก 120 บาท
ราคาพิเศษ 102 บาท  *หนังสือมีตำหนิที่ปกเล็กน้อย แต่เนื้อหาครบ

70 เรื่องน่ารู้ เทคนิค ไฟฟ้า (ชุดที่ 1) เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความด้านไฟฟ้า จากวารสารเทคนิค ชุดที่ 1 เนื้อหาแบ่งออกเป็น 10 หมวดด้วยกัน คือ มาตรฐานสากล, การป้องกันอุบัติเหตุทางไฟฟ้า, ระบบกราวนด์, หม้อแปลงไฟฟ้า, ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน, ระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้า, การเดินสายไฟฟ้า, มอเตอร์, คาปาซิเตอร์, ไฟฟ้าแสงสว่าง

Continue reading “ไฟฟ้า ชุดที่ 1 (70 เรื่องน่ารู้เทคนิคไฟฟ้า )”