คู่มือถังรับแรงดัน

9746860356-10114-MBรหัสหนังสือ 10114 ชื่อหนังสือ: คู่มือถังรับแรงดัน Pressure Vessel Handbook
ISBN: 9746860356
ผู้แต่ง Euegene F. Megyesy
ผู้แปล: นาวาอากาศโท ตระการ ก้าวกสิกรรม
สำนักพิมพ์    : เอ็มแอนด์อี
ขนาด    : 19 x 26.3 ซม.
จำนวน: 515 หน้า
ราคา 600 บาท

 

สารบัญ

  1. คำนำ
  2. การออกแบบและโครงสร้างของถังรับแรงดัน
  3. เรขาคณิตและการเขียนแบบส่วนประกอบถัง
  4. การวัดและน้ำหนัก
  5. การออกแบบโครงสร้างเหล็ก
  6. เรื่องผนวกอื่นๆ