เมคาทรอนิกส์ เบื้องต้น

9789744433725-43401-BMรหัสหนังสือ: 43401   ชื่อหนังสือ: เมคาทรอนิกส์ เบื้องต้น
ISBN: 9789744433725
ผู้แต่ง/แปล: ณรงค์ ตันชีวะวงศ์
สำนักพิมพ์: สสท.
ขนาด: 18.6×26 cm.
จำนวนหน้า: 190หน้า
ราคา 180 บาท

ระบบอัตโนมัติมีส่วนช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ผลิตสินค้าได้ถูกต้องแม่นยำ รวดเร็วมากขึ้น ดังนั้น จึงต้องศึกษาและเรียนรู้หลักการทำงานและชนิดของระบบอัตโนมัติมากขึ้น

หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงระบบอัตโนมัติและแยกออกเป็นระบบต่างๆ คือระบบไฟฟ้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเซนเซอร์ ระบบนิวแมติก ระบบไฮดรอลิก การใช้ระบบ PLC ควบคุมแทนระบบที่ใช้รีเลย์ ระบบหน่วงเวลาและนับจำนวน ตลอดจนการใช้ระบบ RFID ที่ใช้คลื่นวิทยุ เพื่อใช้ระบุวัตถุที่ต้องการ ซึ่งระบบต่างๆ เหล่านี้เมื่อรวมกันจะเรียกว่า ระบบเมคาทรอนิกส์

Continue reading “เมคาทรอนิกส์ เบื้องต้น”

เครื่องกล ชุดที่ 10 (วัดการไหล, ไฮดรอลิก)

9746860836-10110-BMรหัสหนังสือ: 10110   ชื่อหนังสือ: เครื่องกล ชุดที่ 10 (วัดการไหล, ไฮดรอลิก)
ISBN 9746860836
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 292
ราคา 195 บาท

เครื่องกล ชุดที่ 10 เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความ ทางด้านเครื่องกล จากวารสารเทคนิค ชุดที่ 10 โดยแยกเนื้อหาออกเป็นหมวดๆ คือ เครื่องมือวัดการไหล, ไฮดรอลิก, เครื่องกลทั่วไป

Continue reading “เครื่องกล ชุดที่ 10 (วัดการไหล, ไฮดรอลิก)”