ระบบปรับอากาศ ชุดที่ 1

9746860755-10201-BMรหัสหนังสือ: 10201   ชื่อหนังสือ: ระบบปรับอากาศ ชุดที่ 1
ISBN 9746860755
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 190
ราคาปก 125 บาท

ระบบปรับอากาศ ชุดที่ 1 เป็นหนังสือที่มีการปรับปรุง และเพิ่มเติมเนื้อหาจากหนังสือ “30 เรื่องน่ารู้เทคนิคการปรับอากาศ ” ซึ่งได้รวบรวมบทความที่น่าสนใจ ทางด้านการปรับอากาศ ที่เคยพิมพ์ใน วารสารเมคแคนิค และวารสารเทคนิค จำนวน 30 เรื่อง โดยแบ่งเป็นห้าหมวด คือ การทำความเย็น, เครื่องปรับอากาศ, ระบบส่งลม, การระบายอากาศ, คูลลิ่งเทาเวอร์ นอกจากนี้ ส่วนที่เพิ่มเติม คือ สารทำความเย็น, อย่างไรถึงจะเรียกว่าแอร์ที่ดี

Continue reading “ระบบปรับอากาศ ชุดที่ 1”

ระบบปรับอากาศ ชุดที่ 2

ระบบปรับอากาศ 2รหัสหนังสือ: 10202   ชื่อหนังสือ: ระบบปรับอากาศ ชุดที่ 2
ISBN 9746860828
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 248
ราคาปก 165 บาท

ระบบปรับอากาศ ชุดที่ 2 รวบรวมบทความที่น่าสนใจ ทางด้านการปรับอากาศ ที่พิมพ์ในวารสารเทคนิค จำนวน 40 เรื่อง โดยแบ่งเป็นห้าหมวด คือ พื้นฐานการปรับอากาศ, คูลลิ่งทาวเวอร์, การประหยัดพลังงาน, การตรวจสอบและบำรุงรักษา, เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการปรับอากาศ

Continue reading “ระบบปรับอากาศ ชุดที่ 2”