คู่มือระบบไฟฟ้า และการประหยัดพลังงานสำหรับประชาชน

9746860704-12015-BMรหัสหนังสือ: 12015   ชื่อหนังสือ: คู่มือระบบไฟฟ้า และการประหยัดพลังงานสำหรับประชาชน
ISBN: 9746860704
ผู้แต่ง: ผศ.ถาวร อมตกิตติ์
ขนาด: 14.5 x 21.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 318
ราคา 160 บาท

โลกเรานี้จำเป็นที่จะต้องใช้ระบบไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน แต่น้อยคนนักที่จะมีวิธีจัดการระบบไฟฟ้า ให้ถูกต้อง และเหมาะสม ซึ่งหากระบบไฟฟ้าที่ไม่มีคุณภาพ และไม่เหมาะสม จะก่อให้เกิดปัญหาได้ และหากนำระบบไฟฟ้าไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง ก็จะก่อให้เกิดปัญหาที่บางครั้งก็รุนแรง จนเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และชีวิตได้

หนังสือเล่มนี้ กล่าวถึงความรู้พื้นฐานด้านระบบไฟฟ้า การดูแล พร้อมทั้งบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การใช้ระบบไฟฟ้าอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดประโยฃน์ และปลอดภัยมากที่สุด ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า วิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เพื่อลดค่าใช้จ่ายลงให้มากที่สุด และวิธีคิดคำนวณค่าไฟฟ้า นอกจากนั้น ยังกล่าวถึงขอบเขต และวิธีเตรียมการ เพื่อขอใช้บริการระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ อีกด้วย

หนังสือเล่มนี้ มุ่งเน้นกระจายความรู้ด้านเทคโนโลยี ให้สามารถเข้าใจในระบบไฟฟ้า และการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น เพื่อให้ทั้งผู้ผลิต ผู้ใช้งาน วิศวกร ช่างเทคนิค ผู้ประกอบการ นักศึกษา อาจารย์ ผู้ตรวจสอบงาน ผู้ควบคุมงาน และผู้สนใจทั่วไป สามารถนำไปใช้งานได้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน และชาติบ้านเมือง

Continue reading “คู่มือระบบไฟฟ้า และการประหยัดพลังงานสำหรับประชาชน”