การทำความเย็นและการปรับอากาศ


9789744430038-40201-BMรหัสหนังสือ:
40201
ISBN: 9789744430038
ผู้แต่ง: ผศ. ชูชัย ต.ศิริวัฒนา
สำนักพิมพ์: สสท
ขนาด: 19.0 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 400
ราคา 250 บาท

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ซึ่งเหมาะสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า และสำหรับนักศึกษาในระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็น และ ปรับอากาศ ช่างยนต์ ช่างจักรกลหนัก ช่างกลเกษตร ช่างไฟฟ้ากำลัง รวมถึงช่างเทคนิค วิศวกรม และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับระบบทำความเย็นและปรับอากาศ

Continue reading “การทำความเย็นและการปรับอากาศ”