DNA ฉบับการ์ตูน

DNA ฉบับการ์ตูน รหัสหนังสือ: 44011 ชื่อหนังสือ: DNA ฉบับการ์ตูน
ISBN : 9789744436412
ผู้แต่ง: 
Satoshi Ikuita
ผู้แปล: ศักดา ดาดวง
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 14.5 x 21.0 ซม.
จำนวน : 224 หน้า(สี)
เดือนปีที่พิมพ์: 2558
ราคา 250 บาท

หนังสือ DNA ฉบับการ์ตูนเล่มนี้ จะพาไปเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ DNA, RNA ซึ่งเป็นสารพันธุกรรมของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้งความรู้พื้นฐาน รวมถึงการใช้ประโยชน์ แบบอ่านสนุก เข้าใจง่าย ได้สาระ

เริ่มจากองค์ประกอบ โครงสร้าง หน้าที่ และกลไกการทำงานของ DNAและ RNA และบอกเล่าเรื่องราวประวัติการค้นพบ DNAโรคจากความผิดปกติทางพันธุกรรม และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการรักษา Continue reading “DNA ฉบับการ์ตูน”