ออกแบบตกแต่งภายใน

9789749569054-43208รหัสหนังสือ: 43208 ชื่อหนังสือ: ออกแบบตกแต่งภายใน
ISBN : 9789748324877
ผู้แต่ง: รศ.นภาพรรณ สุทธะพินทุ
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 160 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2540
ราคา 110 บาท

 หนังสือออกแบบตกแต่งภายใน นี้เหมาะสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง  เนื้อหากล่าวถึง หลักการจัดวางเครื่องเรือน และขนาดของเครื่องเรือนที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละห้อง ได้แก่ ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องอาหาร ห้องครัว และห้องน้ำ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้กับที่อยู่อาศัยแบบต่างๆ ตอนท้ายยังมีแบบฝึกหัดปฏิบัติออกแบบการจัดวางแปลนห้องต่างๆ ในพื้นที่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่

Continue reading “ออกแบบตกแต่งภายใน”