ไฮดรอลิกส์


9745129283-30504-BMรหัสหนังสือ:
30504 ชื่อหนังสือ: ไฮดรอลิกส์
ISBN    : 9789745129283
ผู้แต่ง: ประวัตร ลิมปะวัฒนะ
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 18.5 x 25.6 ซม.
จำนวน    : 208 หน้า
ราคา 135 บาท

หนังสือไฮดรอลิกส์เล่มนี้เรียบเรียงจากประสบการณ์ในการสอนของผู้เขียนและหนังสืออ้างอิงจากต่างประเทศเพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนซึ่งมีเนื้อหาทั้งสิ้น 10 บท พร้อมทั้งตัวอย่างการคำนวณและรูปประกอบคำอธิบาย เพื่อเพิ่มความเข้าใจในวิชาไฮดรอลิกส์มากยิ่งขึ้น
Continue reading “ไฮดรอลิกส์”