การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA)

9789744434180-42303-BMรหัสหนังสือ: 42303 ชื่อหนังสือ: การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) ประมวลผลด้วย Minitab 15 (ฉบับปรับปรุง)
ISBN    : 9789744434180
ผู้แต่ง: กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
สำนักพิมพ์    :สสท
ขนาด    : 18.4 x 26.0 ซม.
จำนวน    : 280 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: กรกฎาคม 2553 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
ราคา 250 บาท

หนังสือที่อธิบายถึงความหมายของระบบการวัด เพื่อกำหนดถึงแนวความคิดในการประมวลผลและวิเคราะห์ค่าความผันแปรจากระบบการวัด ทั้งด้วยความสามารถ (capability) และสมรรถภาพ (performance) ที่ประกอบด้วยคุณสมบัติด้านไบอัส ความเสถียร ความเป็นเชิงเส้น ตลอดจนรีพีททะบิลิตี้และรีโปรดิวซิบิลิตี้ และการประมวลผลด้วยโปรแกรม Minitab Release 15 พร้อมการอธิบายความหมายทีละขั้นตอน เหมาะสำหรับนักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ นักศึกษา สายวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ในทุกสาขาวิชา

Continue reading “การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA)”