เกษียณเร็ว เกษียณรวย (Retire Young Retire Rich)

9789745345645-34002-BMรหัสหนังสือ : 34002   ชื่อหนังสือ: เกษียณเร็ว เกษียณรวย (Retire Young Retire Rich)
ISBN:
9789745345645
ผู้แต่ง:
Sharon L. Lechter, Robert T. Kiyosaki
ผู้แปล: มัทยา, ดร.ศุภกร สุนทรกิจ, ดร.วิยะดา นิตยาเกษตรวัฒน์, ดร.สมจินต์ ศรไพศาล
ขนาด:
14.5 x 21.2 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 496
ราคา 250 บาท

ในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้ชักชวนผู้อ่านให้เกษียณให้เร็ว เกษียณตั้งแต่ยังหนุ่ม และชี้ถึงวิธีการที่จะเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ ซึ่งก็คือการสร้างฐานะสู่อิสรภาพทางการเงินให้ได้ก่อนถึงวันที่จะต้องเกษียณ จริงนั่นเอง โดยที่ผู้เขียนไม่ได้เน้นเรื่องการเสพสุขหลังเกษียณ แต่บอกว่าอิสรภาพจากการเกษียณนั้นทำให้เขามีเวลามากขึ้นที่จะทำงานที่สำคัญ ต่อไปไม่ว่าจะมองในด้านใด

Continue reading “เกษียณเร็ว เกษียณรวย (Retire Young Retire Rich)”