งานปรับอากาศรถยนต์

9786160803781-30708-BMรหัสหนังสือ: 30708 ชื่อหนังสือ: งานปรับอากาศรถยนต์
ISBN : 9786160803781
ผู้แต่ง: สวัสดิ์ บุญเถื่อน
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด : 17.1 x 22.0 ซม.
จำนวน : 384 หน้า
ราคา 230 บาท

หนังสืองานปรับอากาศรถยนต์ เล่มนี้ ได้รวบรวมความรู้ทางด้านเครื่องปรับอากาศรถยนต์จากประสบการณ์ในการสอนของผู้เขียน และจากเอกสารต่างๆ ที่ทันสมัย นำมาเรียบเรียงให้เป็นตำราที่สมบูรณ์ที่สุดเล่มหนึ่ง โดยเนื้อหาภายในประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้น วัฎจักรการทำความเย็น สารทำความเย็น ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศรถยนต์ น้ำมันคอมเพรสเซอร์และการทำความเย็น เครื่องมือบริการเครื่องปรับอากาศรถยนต์ การบริการเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ และการบริการคอมเพรสเซอร์ โดยผู้เขียนได้อธิบายหลักการทำงาน การบริการและการตรวจซ่อมที่ใช้กับรถยนต์ในปัจจุบันนี้ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.,ปวส. และผู้ที่สนใจทั่วไปในการใช้เป็นคู่มือเครื่องปรับอากาศรถยนต์

Continue reading “งานปรับอากาศรถยนต์”