การออกแบบงานหล่อ

9746860275-13002-BMรหัสหนังสือ: 13002  ชื่อหนังสือ: การออกแบบงานหล่อ
ISBN: 9746860275
ผู้แต่ง: เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 162
ราคา 130 บาท

ปัจจุบันงานหล่อโลหะ เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่ทำหน้าที่คอยสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ เครื่องกลึง ฯลฯ และเพื่อให้ “งานหล่อ” ซึ่งยังคงความเป็น “ศิลป์” อยู่มากนี้ เป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงจำเป็นที่นักออกแบบชิ้นส่วน จะต้องเรียนรู้ “ศาสตร์” เบื้องต้นเกี่ยวกับงานหล่อ จึงจะทำให้การออกแบบงานหล่อ และการประสานงานกับช่างหล่อโลหะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

ส่วนหนึ่งของเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ได้กล่าวถึง “ข้อคำนึงเมื่อจะออกแบบงานหล่อ” โดยแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนแรกเป็นพื้นฐานของงานหล่อที่ควรทราบ ซึ่งแบ่งเป็นสามหัวข้อ คืองานหล่อภาคปฏิบัติ การพิจารณาคุณสมบัติของโลหะหล่อ และ การวิเคราะห์สเตรส ส่วนที่สอง ประกอบด้วย การออกแบบให้สอดคล้องกับขบวนการหล่อ, การใช้งานโลหะ และการออกแบบให้สอดคล้องกับขบวนการที่ต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังมีการอธิบายถึง ประเด็นสำคัญของการออกแบบงานหล่อ, กรรมวิธีการหล่อโลหะประณีต, ข้อกำหนดสำหรับงานหล่อโลหะประณีต ฯลฯ

Continue reading “การออกแบบงานหล่อ”