ไมโครคอนโทรลเลอร์ เล่ม 1

9746860402-12301-BMรหัสหนังสือ: 12301  ชื่อหนังสือ: ไมโครคอนโทรลเลอร์ เล่ม 1
ISBN: 974-686-040-2
ผู้แต่ง: น.ต.ธัชพงษ์ นิลอุบล
ขนาด: 18.4 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 184
กระดาษ: ปอนด์
ราคา 270 บาท

 

ปัจจุบันไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้เข้ามามีบทบาท ในชีวิตประวันมากยิ่งขึ้น ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า ไมโครคอนโทรลเลอร์นี้ จะใช้ในงานควบคุมต่างๆ เช่น ระบบควบคุม ที่อยู่ในเครื่องซักผ้า หรือ ในจักรเย็บผ้าสมัยใหม่, ระบบควบคุมการผลิต ในโรงงานผลิตรถยนต์, และระบบควบคุมการผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า หัวใจของระบบควบคุม จะต้องมีไมโครคอนโทรลเลอร์ รวมอยู่เป็นองค์ประกอบ

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ จะนำผู้อ่านเข้าสู่โลกของ ไมโครคอนโทรลเลอร์ อย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจากทฤษฎีพื้นฐาน, สัญญาณควบคุมของ 8051, แผ่นลายวงจรทดลอง จนถึงขั้นตอน การนำเอาคอมพิวเตอร์บอร์ด เข้าสู่การใช้งาน, ลำดับขั้นตอนของการทำงาน และ เรื่องเกี่ยวกับ 8032 ไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้อมยกตัวอย่าง การพัฒนาโปรแกรม และคำอธิบายประกอบ โดยละเอียด นอกจากนี้ ความรู้ ความเข้าใจ ที่ได้รับจากหนังสือนี้ จะนำผู้อ่านได้รับทั้งความรู้ และความภูมิใจ จากการมีส่วนร่วม ในการสร้าง บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ ด้วยตนเอง

หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับท่านผู้อ่าน ที่ยังไม่เคยสัมผัสกับโลกของ ไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือ ผู้ที่มีพื้นฐานความเข้าใจ ทางด้านดิจิตอลเทคนิค ที่ต้องการจะนำเอาไมโครคอนโทรลเลอร์ ไปใช้ในการออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมในระดับแอสเซมบลี

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ให้กับผู้อ่าน ผู้แต่งจึงได้แถม ซอร์สโค้ดโปรแกรม ที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้ ไว้ในแผ่นดิสเก็ต ทำให้ไม่ต้องพิมพ์ซอร์สโค้ดเอง ให้เสียเวลา

Continue reading “ไมโครคอนโทรลเลอร์ เล่ม 1”