หนังสือช่างไฟฟ้า รถยนต์มือใหม่

9786160830442รหัสหนังสือ: 30725 
ISBN : 9786160830442 
ผู้แต่ง: สมปอง คงนิ่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ขนาด: 16.5 x 23.4 ซม. 
จำนวน: 507 หน้า 
เดือนปีที่พิมพ์: 2560 
ราคา 270 บาท หนังสือ " ช่างไฟฟ้า รถยนต์มือใหม่" เล่มนี้ จัดทำขึ้นต่อจากหนังสือเรื่อง ช่างรถยนต์มือใหม่ และ ขับได้ซ่อมเป็นอย่างมือโปร เหมาะสำหรับผู้ต้องการจะเป็นช่างไฟฟ้ารถยนต์ หรือผู้สนใจด้านนี้ ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านรถยนต์พัฒนาอย่างต่อเนื่อง รถยนต์รุ่นใหม่ที่ผลิตออกมาใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือกล่องคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ภายในรถยนต์เกือบทั้งหมด ช่างหลายท่านซ่อมได้เฉพาะรถยนต์รุ่นเก่า และไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เขียนซึ่งคลุกคลีกอยู่กับรถยนต์และเป็นวิทยากรมาหลายปี จึงมีแนวคิดจะเขียนหนังสืออย่างไรให้ผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้านนี้ได้อ่านแล้วเข้าใจและปฏิบัติได้เป็นรูปธรรม โดยใช้คำอธิบายง่ายๆ และมีภาพประกอบจำนวนมาก ทำให้สามารถตรวจซ่อมและวิเคราะห์ข้อขัดข้องของระบบไฟฟ้าในรถยนต์ได้ในระดับหนึ่ง 

สารบัญ 

บทที่ 1 ไฟฟ้าเบื้องต้น 

บทที่ 2 ระบบไฟฟ้ารถยนต์ และอุปกรณ์ป้องกันวงจร 

บทที่ 3 อุปกรณ์ควบคุมวงจร 

บทที่ 4 อุปกรณ์ไฟฟ้า 

บทที่ 5 สายไฟ และอุปกรณ์ต่อสายไฟ 

บทที่ 6 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

บทที่ 7 กล่องคอมพิวเตอร์ในรถยนต์ 

บทที่ 8 แบตเตอรี่รถยนต์ 

บทที่ 9 ระบบสตาร์ต 

บทที่ 10 ระบบประจุไฟ 

บทที่ 11 ระบบจุดระเบิด 

บทที่ 12 เกจวัด และ ไฟเตือน ต่างๆ 

บทที่ 13 ระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณ 

บทที่ 14 ระบบความปลอดภัยและระบบำนวยความสะดวกต่างๆ 

บทที่ 15 เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในงานไฟฟ้ารถยนต์ 

บทที่ 16 การวิเคราะห์ข้อขัดข้องในระบบไฟฟ้ารถยนต์ 

บทที่ 17 การอ่านแผน ผังวงจรไฟฟ้ารถยนต์ 

ภาคผนวก 

บรรณานุกรม 

เฉลยคำถามท้ายบท