ช่างรถยนต์มือใหม่

9789742120405-30701-BMรหัสหนังสือ: 30701 ชื่อหนังสือ: ช่างรถยนต์มือใหม่
ISBN    : 9789742120405
ผู้แต่ง: สมปอง คงนิ่ม
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 16.5 x 23.5 ซม.
จำนวน    : 512 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2551
ราคา 255 บาท

เนื้อหาหนังสือ ช่างรถยนต์มือใหม่ กล่าวถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน การใช้เครื่องมือต่างๆ โครงสร้างและส่วนประกอบของรถยนต์ ตลอดจนระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์ที่จำเป็นต้องรู้ เพื่อให้สามารถซ่อมรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในเล่มมีรูปประกอบคำอธิบายมากมาย ทำให้เข้าใจง่ายและมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน

สารบัญ
บทที่ 1 ความปลอดภัย หัวใจสำคัญของการทำงาน
บทที่ 2 เครื่องยกรถ : อุปกรณ์ที่สำคัญของงานซ่อมรถยนต์
บทที่ 3 เครื่องมือซ่อมรถ อาวุธสำคัญของช่าง
บทที่ 4 โครงสร้างของรถยนต์
บทที่ 5 โครงสร้างของเครื่องยนต์
บทที่ 6 การจัดวางวาล์วและกลไกเปิด-ปิดวาล์ว
บทที่ 7 หลักการทำงานของเครื่องยนต์
บทที่ 8 ตำแหน่งของอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆ บริเวณห้องเครื่องยนต์
บทที่ 9 เครื่องยนต์เบนซินระบบหัวฉีด
บทที่ 10 เครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 11 เทอร์โบชาร์จเจอร์
บทที่ 12 ระบบหล่อลื่น
บทที่ 13 การตรวจบริเวณระบบหล่อลื่น
บทที่ 14 ระบบระบายไอน้ำมันเครื่องในห้องแครงค์
บทที่ 15 ระบบระบายความร้อน
บทที่ 16 การตรวจบริการระบบระบายความร้อน
บทที่ 17 แบตเตอรี่รถยนต์
บทที่ 18 ระบบประจุอากาศ
บทที่ 19 ระบบคายไอเสีย
บทที่ 20 ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์เบนซิน
บทที่ 21 ระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซล
บทที่ 22 ระบบจุดระเบิด
บทที่ 23 การตรวจบริการระบบจุดระเบิด