ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (ปฏิบัติ)

9789748329666-40704-BMรหัสหนังสือ: ชื่40704 ชื่อหนังสือ: ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ISBN    : 9789748329666
ผู้แต่ง: นพดล เวชวิฐาน
สำนักพิมพ์    : สสท
ขนาด    : 18.6 x 25.6 ซม.
จำนวน    : 125 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: ธันวาคม 2553
ราคา 80 บาท

หนังสือ “ปฏิบัติระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์” ได้เรียบเรียงมาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ วิชา งานระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ของกรมอาชีวศึกษา เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การซ่อมเครื่องยนต์ระบบ EFI และอุปกรณ์ในระบบ เช่น การตรวจสอบการทำงานของปั๊มนำมันเชื้อเพลิง, การตรวจสอบหัวฉีด, การตรวจสอบระบบควบคุมความเร็วรอบเดินเบา, การตรวจสอบตัวตรวจจับสุญญากาศ, การตรวจสอบตัวตรวจจับตำแหน่งลิ้นเร่ง, การตรวรสอบรหัสการวินิจฉัยข้อขัดข้อง เป็นต้น

สารบัญ

1. การหาข้อขัดข้องของเครื่องยนต์หัวฉีด
2. ข้อระวังในการปฏิบัติงานเครื่องยนต์หัวฉัด EFI
3. ใบงานสำหรับฝึกปฏิบัติระบบ EFIภาคผนวก

 • การตรวจสอบวงจรจ่ายกระแสให้กับกล่อง ECU
 • การตรวจสอบรีเลย์หลัก EFI
 • การตรวจสอบการทำงานของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง
 • การตรวจสอบวงจรไฟฟ้าควบคุมปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง
 • การตรวจสอบรีเลย์เปิดวงจร
 • การตรวจวัดความดันน้ำมันเชื้อเพลิง
 • การตรวจวัดความดันน้ำมันตกค้างในระบบ
 • การตรวจสอบตัวควบคุมความดันน้ำมันเชื้อเพลิง
 • การตรวจสอบเสียงการทำงานของหัวฉีด
 • การตรวจสอบวงจรไฟฟ้าควบคุมหัวฉีด
 • การตรวจสอบค่าความต้านทานของหัวฉีด
 • การตรวจสอบค่าความต้านทานของหัวฉีดสตาร์ตเย็น
 • การตรวจสอบการรั่วซึมและปริมาณการฉีดของหัวฉีด
 • การตรวจสอบตัวความต้านทานของหัวฉีด
 • การตรวจสอบค่าความต้านทานของหัวฉีดสตาร์ตเย็น
 • การตรวจสอบวงจรไฟฟ้าของหัวฉีดสตาร์ตเย็น
 • การตรวจสอบสวิสติ์ควบคุมหัวฉีดสตาร์ตเย็น
 • การตรวจสอบการทำงานของลิ้นอากาศ
 • การตรวจสอบระบบควบคุมความเร็วรอบเดินเบาแบบใช้โรตารี่โซลีนนอยด์วาล์ว
 • การตรวจสอบวงจรไฟฟ้าของโรตารี่โซลีนอยด์วาล์ว
 • การปรับตั้งความเร็วรอบเดินเบา
 • การตรวจสอบการทำงานของระบบ T-VIS
 • การตรวจสอบรหัสการวินิจฉัยข้อขัดข้อง
 • การตรวจสอบวงจรไฟฟ้าตัวตรวจจับสูญญากาศ
 • การตรวจสอบตัวตรวจจับสูญญากาศ
 • การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำ
 • การตรวจสอบตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำ
 • การตรวจสอบแรงดันไไฟ้าตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ
 • การตรวจสอบตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ
 • การตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้าตัวตรวจจับตำแหน่งลิ้นเร่ง
 • การตรวจสอบตัวตรวจจับตำแหน่งลิ้นเร่ง
 • การปรับตั้งตัวตรวจจับตำแหน่งลิ้นเร่ง
 • การตรวจสอบตัวตรวจจับมุมเพลาข้อเหวี่ยง 1
 • การตรวจสอบวงจรไฟฟ้าตัวตรวจจับมุมเพลาข้อเหวี่ยง 1
 • การตรวจสอบตัวตรวจจับมุมเพลาข้อเหวี่ยง 2
 • การตรวจสอบวงจรไฟฟ้าตัวตรวจจับมุมเพลาข้อเหวี่ยง 2
 • การตรวจสอบคอยล์จุดระเบิด 1
 • การตรวจสอบคอยล์จุดระเบิด 2
 • การตรวจสอบคอยล์จุดระเบิด 3
 • การตรวจสอบตัวช่าวยจุดระเบิด
 • การตรวจสอบสัญญาณควบคุมการจุดระเบิด (IGT)
 • การตรวจสอบสัญญาณยืนยันการจุดระเบิด (IGF)
 • การตรวจสอบและปรับตั้งจังหวะการจุดระเบิด
 • การตรวจสอบสัญญาณการสตาร์ต (STA)
 • การตรวจวัดและปรับปริมาณ CO ในแก๊สไอเสีย
 • การตรวจสอบตัวตรวจจับปริมาณออกซิเจน

ภาคผนวก
รายละเอียดและค่ากำหนดระบบ EFI ของเครื่องยนต์ 4A – FE
รายละเอียดและค่ากำหนดระบบ EFI ของเครื่องยนต์ 4A – GE