งานไฟฟ้ารถยนต์

9786160802975-30704-BMรหัสหนังสือ: 30704 ชื่อหนังสือ: งานไฟฟ้ารถยนต์
ISBN    : 9786160816248
ผู้แต่ง: ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน    : 424 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2553
ราคา 180 บาท

หนังสืองานไฟฟ้ารถยนต์ มีเนื้อหาครอบคลุมทฤษฎีและปฏิบัติในเรื่องเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า หลักการไฟฟ้าเบื้องต้นไฟฟ้าเบื้องต้น แบตเตอรี่ ระบบสตาร์ต ระบบประจุไฟฟ้า ระบบอำนวยความสะดวก และเกจหน้าปัดรถยนต์ และอีกหลากหลายที่เกี่ยวข้อง เหมาะที่จะนำมาใช้เพื่อศึกษาหาความรู้ในด้านทฤษฎีและปฏิบัติของวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ได้เป็นอย่างดี ตรงตามหลักสูตรระดับ ปวช. (รหัสวิชา 2101-1003, 2101-1004, 2101-2101, 2101-2102) ของสำนักงานการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ
บทที่ 1 เครื่องมือวัดไฟฟ้าที่ใช้ในงานไฟฟ้ารถยนต์
บทที่ 2 พื้นฐานไฟฟ้าเบื้องต้น
บทที่ 3 แบตเตอร์รี่
บทที่ 4 ระบบสตาร์ต
บทที่ 5 ระบบจุดระเบิด
บทที่ 6 ระบบบรรจุไฟฟ้า
บทที่ 7 ระบบไฟแสงสว่างและสัญญาณไฟเตือน
บทที่ 8 ระบบอำนวยความสะดวก
บทที่ 9 เกจวัดบบนแผงหน้าปัด