งานเครื่องยนต์

9786160804146-30710-BMรหัสหนังสือ: 30710 ชื่อหนังสือ:  งานเครื่องยนต์
ISBN 9786160804146
ผู้แต่ง ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
ขนาด 18.5 x 25.6 ซ.ม.
จำนวนหน้า 400
ราคา 180 บาท

ครอบคลุมภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติในเรื่องหลักความปลอดภัย การใช้เครื่องยนต์ช่างยนต์ หลักการเบื้องต้นของระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล การถอดประกอบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล

สารบัญ
บทที่ 1 หลักความปลอดภัย

บทที่ 2 เครื่องมือช่างยนต์ทั่วไป

บทที่ 3 อุปกรณ์จับยึด

บทที่ 4 โครงสร้างและประเภทของเครื่องยนต์

บทที่ 5 หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์

บทที่ 6 ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์

บทที่ 7 ระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์

บทที่ 8 ระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์

บทที่ 9 ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์

บทที่ 10 ระบบไอดีและไอเสีย

เฉลยแบบฝึกหัด

บรรณานุกรม