งานส่งกำลังรถยนต์

9786160816262-30721รหัสหนังสือ: 30721 ชื่อหนังสือ:งานส่งกำลังรถยนต์
ISBN : 9786160816262
ผู้แต่ง: ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
สำนักพิมพ์ : se-ed
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 472 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์:  7/2556
ราคา 255 บาท

หนังสือ “งานส่งกำลังรถยนต์” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาครอบคลุมการทำงานของระบบส่งกำลังรถยนต์ เช่น คลัตซ์ กระปุกเกียร์ กระปุกเกียร์โอเวอร์ไดรฟ์ เพลากลาง และเฟืองท้าย เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้บรรจุเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามขั้นตอนในการตรวจสอบ การถอดประกอบ พร้อมรูปภาพของขั้นตอนที่ถูกต้อง รวมถึงรวมเนื้อหาในด้านการพัฒนาทางเทคโนโลยีของระบบส่งกำลังรถยนต์ เช่น ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ทั้งแบบบางเวลากับแบบตลอดเวลา และเกียร์อัตโนมัติควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ท้ายเล่มยังมีแบบฝึกหัดให้ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจไปพร้อมกันอีกด้วย

สารบัญ
บทที่ 1 โครงสร้างและรูปแบบของระบบส่งกำลัง
บทที่ 2 คลัตซ์
บทที่ 3 กระปุกเกียร์แบบธรรมดา
บทที่ 4 เกียร์โอเวอร์ไดรฟ์
บทที่ 5 เกียร์อัตโนมัติ
บทที่ 6 เพลาขับและข้อต่ออ่อน
บทที่ 7 เฟืองท้ายรถยนต์
บทที่ 8 เพลาขับ
บทที่ 9 ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
บทที่ 10 การวินิจฉัยปัญหาและแก้ไขข้อขัดข้องของระบบส่งกำลังรถยนต์
บทที่ 11 การบำรุงรักษาระบบส่งกำลัง
– ภาคผนวก เกียร์อัตโนมัติแบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
– เฉลยแบบฝึกหัด