งานบำรุงรักษารถยนต์

9786160803613-30707-BMรหัสหนังสือ: 30707 ชื่อหนังสือ: งานบำรุงรักษารถยนต์
ISBN :9786160803613
ผู้แต่ง: ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด : 17.3 x 22.0 ซม.
จำนวน : 232 หน้า
ราคา 125 บาท

หนังสืองานบำรุงรักษารถยนต์ เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบต่างๆ ของรถยนต์ตามระยะที่กำหนด ทั้งการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ การบำรุงรักษาระบบไฟแสงสว่าง ปัดน้ำฝน และแตร การบำรุงรักษาระบบส่งกำลังรถยนต์ การบำรุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์ และอีกหลากหลายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงวิธีการใช้รถยนต์และอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยรถยนต์ในปัจจุบันเอาไว้ด้วย ถ่ายทอดเนื้อหาโดยละเอียด พร้อมตัวอย่างหลากหลาย และแบบฝึกหัดท้ายบท สำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกด้วย

สารบัญ
บทที่ 1 จุดประสงของการบำรุงรักษารถยนต์
บทที่ 2 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์
บทที่ 3 การบำรุงรักษาระบบไฟแสงสว่าง ปัดน้ำฝน และแตร
บทที่ 4 การบำรุงรักษาระบบส่งกำลังรถยนต์
บทที่ 5 การบำรุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์
บทที่ 6 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศรถยนต์
บทที่ 7 การเเก้ไขปัญหารถยนต์ในกรณีฉุกเฉิน
บทที่ 8 การดูเเลรักษารถยนต์
บทที่ 9 ความปลอดภัยเเละการใช้รถ