งานจักรยานยนต์ (ระดับ ปวช. 2101-2102 งานจักรยานยนต์)

Motorcycle-engineรหัสหนังสือ: 30724 ชื่อหนังสือ: งานจักรยานยนต์(ระดับ ปวช. 2101-2102 งานจักรยานยนต์)
ISBN   : 9786160818105
ผู้แต่ง: บุญธรรม ภัทราจารุกุล
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน    : 416 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2556
ราคา 190 บาท

การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมแก้ไขรถจักรยานยนต์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ควรจะมีความรอบรู้ความเข้าใจทางด้านทฤษฎีเสียก่อน จึงจะทำให้สามารถปฏิบัติในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมแก้ไขได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาด การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมแก้ไขรถจักรยายนต์รุ่นต่างๆ นั้น แต่ละจุดที่ทำการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมแก้ไข ความปรับค่าพิกัดต่างๆ ให้อยู่ในมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้ เพราะว่าทางบริษัทได้ทำการออกแบบและคำนวณค่าพิกัดต่างๆ มาอย่างถูกต้องแล้ว ไม่ควรปรับให้แตกต่างไปจากค่าพิกัดของบริษัท เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของรถจักรยานยนต์คันนั้นลดลง

“งานจักรยานยนต์” เล่มนี้ มีเนื้อหาที่เป็นรายละเอียดทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์เกือบทุกยี่ห้อ โดยเฉพาะยามาฮ่า ฮอนด้า คาวาซากิ และซูซูกิ ซึ่งได้อธิบายถึงค่าพิกัดที่บริษัทต่างๆ ได้กำหนดไว้ด้วย ดังนั้น นอกจากหนังสือเล่มนี้จะเหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. แล้ว ยังเหมาะสำหรับช่างซ่อม และผู้ที่สนใจทั่วไปอีกด้วยสารบัญ
ภาคที่  1 ทฤษฎีรถจักรยานยนต์
1.ประวัติรถจักรยานยนต์และการทำงานของเครื่องยนต์
2.ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์
3.ระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์
4.ระบบจุดระเบิด
5.ระบบเชื้อเพลิง
6.ระบบไฟฟ้าอำนวยความสะดวก
7.ระบบส่งกำลัง
8.ระบบรองรับน้ำหนัก
9.มัลติมิเตอร์
10.ความรู้ทั่วไปและข้อมูลบริการ

ภาคที่ 2 ปฏิบัติรถจักรยานยนต์
11.ระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์
12.ระบบเชื้อเพลิง
13.ระบบจุดระเบิด
14.ระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์
15.การถอดแยกและประกอบเครื่องยนต์
16.ระบบรองรับน้ำหนัก
17.เทคนิคเฉพาะในการซ่อมและการปรับแต่ง
18.การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง

ภาคผนวก ก. วงจรไฟฟ้ารวมของรถจักรยานยนต์
ภาคผนวก ข. ตำแหน่งของอุปกรณ์และสายไฟของรถจักรยานยนต์
เฉลยแบบฝึกหัด
บรรณานุกรม