การแก้ปัญหาช่างยนต์

9786160816187-30716-BMรหัสหนังสือ: 30716 ชื่อหนังสือ: การแก้ปัญหาช่างยนต์
ISBN    : 9786160816187
ผู้แต่ง: ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน    : 528 หน้า
ชนิดกระดาษ: ปอนด์
ราคา 230 บาท

หนังสือ การแก้ปัญหาช่างยนต์ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. 3101-2009 งานแก้ปัญหาช่างยนต์  และใช้อ่านประกอบเพื่อแก้ปัญหาข้อขัดข้องในระบบต่างๆ ของรถยนต์ เช่น การแก้ปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล ระบบส่งกำลังรถยนต์ ระบบเครื่องล่างรถยนต์ ระบบไฟฟ้ารถยนต์ ระบบอำนวยความสะดวกรถยนต์และระบบปรับอากาศรถยนต์ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถปฏิบัติในการแก้ปัญหาข้อขัดข้องได้ด้วยตนเอง

สารบัญ
บทที่ 1 งานวางแผนการแก้ปัญหางานช่างยนต์
บทที่ 2 การแก้ปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องยนนต์แก๊สโซลีน
บทที่ 3 การแก้ปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องยนต์ดีเซล
บทที่ 4 การแก้ปัญหาข้อขัดข้องของระบบส่งกำลังรถยนต์
บทที่ 5 การแก้ปัญหาข้อขัดข้องของระบบเครื่องล่างรถยนต์
บทที่ 6 การแก้ปัญหาข้อขัดข้องของระบบไฟฟ้ารถยนต์
บทที่ 7 การแก้ปัญหาข้อขัดข้องของระบบปรับอากาศรถยนต์
บทที่ 8 การแก้ปัญหาข้อขัดข้องของระบบอำนวยความสะดวกรถยนต์