ของเสียอันตราย

9749070720-93114-BMรหัสหนังสือ: 93114  ชื่อหนังสือ: ของเสียอันตราย
ISBN: 9749070720
ผู้แต่ง: ดร. เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
จำนวนหน้า: 650 หน้า
ครั้งที่พิมพ์ : 2/ 2553
ราคา 400 บาท

หนังสือ ของเสียอันตราย เป็นหนังสือที่ผู้เขียนได้พยายามอย่างมากในการเขียนเล่มนี้จนสำเร็จ ผู้เขียนได้ใช้เวลาอย่างมากในการเขียนเล่มนี้ วิชาของเสียอันตรายเป็นวิชาที่มีความสำคัญอย่างมาก นับวันการใช้สารอันตรายในงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรมจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมและการกำจัดสารอันตราย เพื่อไม่ให้ไปกระทบสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

Continue reading “ของเสียอันตราย”