เทคโนโลยีซีเอ็นซี

9789747970944-42302-BMรหัสหนังสือ: 42302 ชื่อหนังสือ: เทคโนโลยีซีเอ็นซี
ISBN    : 9789747970944
ผู้แต่ง: ผศ.ชาลี ตระการกูล,
สำนักพิมพ์    : สสท.
ขนาด    : 18.5 x 26.0 ซม.
จำนวน    : 337 หน้า
ราคา 175 บาท

หนังสือเทคโนโลยีซีเอ็นซีเป็นหนังสือที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับ ระบบเอ็นซีและ ระบบซีเอ็นซี, เครื่องกลึงและ เครื่องกัดซีเอ็นซี, การกำหนดขนาดเอ็นซี, คำสั่งในโปรแกรมเอ็นซี, การจัดทำโปรแกรมเอ็นซี, การจัดการในระบบเอ็นซี ฯลฯ

ซึ่งถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานของเทคโนโลยีซีเอ็นซีที่ช่างเทคนิค วิศวกร บุคลากรในฝ่ายวางแผน ช่างควบคุมเครื่องจักรกลซีเอ็นซี จำเป็นที่จะต้องรู้ และยังสามารถนำไปใช้กับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย สถาบันกรมอาชีวศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนใช้ในการศึกษาด้วยตัวเอง

Continue reading “เทคโนโลยีซีเอ็นซี”

เครื่องกลชุดที่ 7 (เทคโนโลยีน่ารู้, โลหะ, ความรู้เชิงช่าง, วิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี)

9746860518-10107-BMรหัสหนังสือ: 10107   ชื่อหนังสือ: เครื่องกลชุดที่ 7
ISBN 9746860518
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 356
ราคา 230 บาท

52 เรื่องน่ารู้เทคนิคเครื่องกล (ชุดที่ 7) เป็นหนังสือที่รวบรวม บทความ ทางด้านเครื่องกล จากวารสารเทคนิค ชุดที่ 7 โดยแยกเนื้อหาออกเป็นหมวดๆ คือ เทคโนโลยีน่ารู้, โลหะ, ความรู้เชิงช่าง, วิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี

Continue reading “เครื่องกลชุดที่ 7 (เทคโนโลยีน่ารู้, โลหะ, ความรู้เชิงช่าง, วิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี)”