การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก วิธีหน่วยแรงใช้งาน (Reinforced Concrete Design : Working Stress design)

6163215048-93201-BMรหัสหนังสือ: 93201  ชื่อหนังสือ: การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก วิธีหน่วยแรงใช้งาน (Reinforced Concrete Design : Working Stress design)
ISBN: 616-321-504-8
ผู้แต่ง: ดร.เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ : 1/2556
ขนาด: 18.6 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 345 หน้า
ราคา 300 บาท

ตำราการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นตำราที่เขียนขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนและใช้กับงานปฏิบัติออกแบบก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ ได้แก่ พื้น, คาน, เสา , ฐานราก, กำแพง, ถังสี่เหลี่ยม, หลังคาแก้ว และอื่นๆ
Continue reading “การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก วิธีหน่วยแรงใช้งาน (Reinforced Concrete Design : Working Stress design)”