ระบบความร้อนและไอน้ำ ชุดที่ 1

9789746861182-10403-BMรหัสหนังสือ: 10403 ชื่อหนังสือ: ระบบความร้อนและไอน้ำ ชุดที่ 1
ISBN
9789746861182

ผู้แต่ง
เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 342
กระดาษ ปอนด์
ราคา 295 บาท

ระบบความร้อนและไอน้ำ ชุดที่ 1 รวบรวมบทความที่น่าสนใจทางด้านระบบความร้อนและไอน้ำ ที่พิมพ์ในวารสารเทคนิค และวารสาร EC โดยแบ่งเป็นหกหมวด คือ 1. หม้อไอน้ำ  2.ไอน้ำ , น้ำร้อน 3. เตาเผา-เตาอบ 4. การแลกเปลี่ยนความร้อน 5. การประยุกต์ใช้งาน โดยมีตัวอย่างชื่อบทความ เช่น

การบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ, ใช้หม้อไอน้ำอย่างปลอดภัย, เทคโนโลยีหม้อไอน้ำ, เตาพลังงานแสงอาทิตย์, การคำนวณการถ่ายโอนความร้อน, การคำนวณทางความร้อนของท่อ, การทำความร้อนจากระบบไฟฟ้า

Continue reading “ระบบความร้อนและไอน้ำ ชุดที่ 1”

เครื่องกลชุดที่ 5 (ระบบไอน้ำ, ระบบทำความเย็น, ปั๊มและเครื่องอัดอากาศ, ท่อและวาล์ว, กลไกและอุปกรณ์)

9746860097-10105-BMรหัสหนังสือ: 10105   ชื่อหนังสือ: เครื่องกลชุดที่ 5
ISBN 9746860623
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 327
ราคา 220 บาท

46 เรื่องน่ารู้เทคนิคเครื่องกล (ชุดที่ 5) เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความ เกี่ยวกับเครื่องกล จากวารสารเทคนิค ชุดที่ 5 โดยแบ่งเนื้อออกเป็นกลุ่มต่างๆ คือ เรื่องของระบบไอน้ำ และความร้อน, ระบบทำความเย็น และปรับอากาศ, ปั๊ม และเครื่องอัดอากาศ, ท่อ และวาล์ว, กลไก และอุปกรณ์, และเครื่องกลทั่วไป

Continue reading “เครื่องกลชุดที่ 5 (ระบบไอน้ำ, ระบบทำความเย็น, ปั๊มและเครื่องอัดอากาศ, ท่อและวาล์ว, กลไกและอุปกรณ์)”

เครื่องกล ชุดที่ 9 (ระบบท่อ, ระบายอากาศ, ทำความร้อน)

9746860763-10109-BMรหัสหนังสือ: 10109   ชื่อหนังสือ: เครื่องกล ชุดที่ 9(ระบบท่อ, ระบายอากาศ, ทำความร้อน)
ISBN 9746860763
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 288
ราคา 190 บาท

เครื่องกล ชุดที่ 9 เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความ ทางด้านเครื่องกล จากวารสารเทคนิค ชุดที่ 9 โดยแยกเนื้อหาออกเป็นหมวดๆ คือ ระบบท่อ, พัดลมระบายอากาศ, การทำความร้อน

Continue reading “เครื่องกล ชุดที่ 9 (ระบบท่อ, ระบายอากาศ, ทำความร้อน)”