การส่งกำลัง และการประหยัดพลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

9746860712-12016-BMรหัสหนังสือ: 12016   ชื่อหนังสือ: การส่งกำลัง และการประหยัดพลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
ISBN: 9746860712
ผู้แต่ง: ผศ.ถาวร อมตกิตติ์
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 224
ราคา 200 บาท

มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานอย่างแพร่หลาย ซึ่งในชีวิตประจำวันจะขาดไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ เป็นตัวจักรสำคัญที่ทำให้โลกก้าวหน้า และชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึง การส่งกำลังของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ และการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของมอเตอร์ โดยกล่าวถึงความรู้พื้นฐานของ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และมอเตอร์ประเภทต่างๆ รวมทั้งวิธีการ ที่จะประหยัดพลังงานของมอเตอร์ และมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง โดยได้เน้นหนักไปถึงการส่งกำลัง และวิธีการที่จะนำมอเตอร์มาใช้งาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และให้เกิดการประหยัดพลังงานเป็นเกณฑ์

นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงวิธีการในการควบคุม และการป้องกันให้เกิดความปลอดภัย ในการใช้งานอีกด้วย

หนังสือเล่มนี้ จึงมุ่งเน้นในการกระจายความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และมีผลให้สามารถเข้าใจ ในระบบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับได้ง่ายขึ้น เพื่อให้ทั้งผู้ผลิต, ผู้ใช้งาน, วิศวกร, ช่างเทคนิค, ผู้ประกอบการ, นักศึกษา, อาจารย์นำไปใช้งานได้

Continue reading “การส่งกำลัง และการประหยัดพลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ”