เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง

9789748326726-42006-BMรหัสหนังสือ: 42006 ชื่อหนังสือ: เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
ISBN    : 9789748326726
ผู้แต่ง: ไชยชาญ หินเกิด
สำนักพิมพ์    : สสท.
ขนาด    : 19.0 x 26.0 ซม.
จำนวน    : 257 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2556
ราคา 150 บาท

หนังสือเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย แม่เหล็ก การคำนวณหาค่าต่างๆ ในวงจรแม่เหล็ก การเหนี่ยวนำแม่เหล็ก กฎของฟาราเดย์เกี่ยวกับการเหนี่ยวนำ กฎของเฟรมมิ่ง กฎของเลนซ์ การเหนี่ยวนำแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง การพันขดลวดอาร์เมเจอร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง การเกิดแรงดันไฟฟ้า อาร์เมเจอร์รีแอกชันและการแก้การคำนวณหาแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง การนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปใช้งาน หลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงคุณลักษณะการไปใช้งาน วิธีกลับทิศทางการหมุน การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ การบำรุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ข้อบกพร่องพร้อมทั้งวิธีแก้

Continue reading “เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง”