เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง

9789748326726-42006-BMรหัสหนังสือ: 42006 ชื่อหนังสือ: เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
ISBN    : 9789748326726
ผู้แต่ง: ไชยชาญ หินเกิด
สำนักพิมพ์    : สสท.
ขนาด    : 19.0 x 26.0 ซม.
จำนวน    : 257 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2556
ราคา 150 บาท

หนังสือเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย แม่เหล็ก การคำนวณหาค่าต่างๆ ในวงจรแม่เหล็ก การเหนี่ยวนำแม่เหล็ก กฎของฟาราเดย์เกี่ยวกับการเหนี่ยวนำ กฎของเฟรมมิ่ง กฎของเลนซ์ การเหนี่ยวนำแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง การพันขดลวดอาร์เมเจอร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง การเกิดแรงดันไฟฟ้า อาร์เมเจอร์รีแอกชันและการแก้การคำนวณหาแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง การนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปใช้งาน หลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงคุณลักษณะการไปใช้งาน วิธีกลับทิศทางการหมุน การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ การบำรุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ข้อบกพร่องพร้อมทั้งวิธีแก้

Continue reading “เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง”

ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (ยูพีเอส) และเครื่องควบคุมคุณภาพไฟฟ้า

9746860542-12203-BMรหัสหนังสือ: 12203   ชื่อหนังสือ: ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (ยูพีเอส) และเครื่องควบคุมคุณภาพไฟฟ้า
ISBN: 9746860542
ผู้แต่ง: ผศ.ถาวร อมตกิตติ์
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 322
ราคา 250 บาท

ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง หรือที่นิยมเรียกว่า UPS เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ การจ่ายกำลังไฟฟ้ามีความต่อเนื่อง และมีคุณภาพสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ข้อมูล หรือชีวิตได้

หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึง ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า, อุปกรณ์ควบคุมคุณภาพไฟฟ้า คือ วงจรกรองไฟฟ้า, เครื่องคุมค่าแรงดันไฟฟ้า, หม้อแปลงแยกขดลวด, ชุดมอเตอร์-เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ชุดกับดักเสิร์จ, สายป้อนไฟฟ้าทำงานทดแทนกัน, เครื่องยูพีเอส, ประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพไฟฟ้า, เครื่องควบคุมค่าแรงดันไฟฟ้า

เครื่องยูพีเอส ชนิดโรตารี, ชนิดยูนิบล็อกคอนเวอร์เตอร์, ชนิดอินดักชั่นคัพลิง, ชนิดสแตติก, ชนิดดับเบิลคอนเวอร์ชั่น, ชนิดไลน์อินเตอร์แอกทีฟ, ชนิดเดลต้าคอนเวอร์ชั่น, ข้อกำหนดในการใช้งานของยูพีเอส, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับยูพีเอส, แบตเตอรี่สำหรับยูพีเอส, การคำนวณแบตเตอรี่สำหรับยูพีเอส, ฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้า, การควบคุมฮาร์มอนิกแบบแพสซีฟ, การควบคุมฮาร์มอนิกแบบแอกซีฟ, การต่อลงดินของเครื่องควบคุมคุณภาพไฟฟ้า

Continue reading “ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (ยูพีเอส) และเครื่องควบคุมคุณภาพไฟฟ้า”