เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก

9786160805099-30202-BMรหัสหนังสือ: 30202 ชื่อหนังสือ: เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
ISBN    : 9786160805099
ผู้แต่ง: สมศักดิ์ สุโมตยกุล
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 17.1 x 22.0 ซม.
จำนวน    : 168 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2555
ราคา 150 บาท

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ”เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก”ครอบคลุมทั้งหลักวิชาการและหลักปฏิบัติ ตั้งแต่พื้นฐานการทำความเย็นและปรับอากาศ สารความเย็นและน้ำมันหล่อลื่น การคำนวณหาขนาดเครื่องปรับอากาศ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เครื่องมือติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก การติดตั้งท่อสารความเย็น การซ่อมและบริการ การตรวจรั่วระบบ การทำสุญญากาศระบบ และระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช., ปวส. และผู้สนใจทั่วไป ได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ

Continue reading “เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก”