ความรู้เบื้องต้น วิศวกรรมงานระบบ

9746860348-13401-BMรหัสหนังสือ: 13401 ชื่อหนังสือ: ความรู้เบื้องต้น วิศวกรรมงานระบบ
ISBN: 9746860348
ผู้แต่ง: เกชา ธีระโกเมน
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 235
ราคา 250 บาท

อาคารยุคใหม่ มักมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS), ระบบสื่อสารข้อมูล (data telecommunication), ระบบกักความเย็น, ระบบบำบัดน้ำ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่, การประหยัดพลังงาน ฯลฯ ยิ่งถ้าเป็นการสร้างอาคารอัจฉริยะ ก็ยิ่งจะต้องมีระบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผู้ออกแบบอาคาร ไม่ว่าจะเป็นวิศวกร, สถาปนิก, ผู้รับเหมา หรือแม้แต่เจ้าของอาคาร จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านี้

หนังสือความรู้เบื้องต้นวิศวกรรมงานระบบ เขียนโดย คณะวิศวกรผู้ชำนาญงานด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งแม้แต่ ผู้ที่ไม่ใช่วิศวกร ก็สามารถอ่าน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ วิศวกรรมงานระบบ ว่ามีความสำคัญอย่างไร เกี่ยวข้องกับทุกคนอย่างไร โดยมีหัวข้อหลัก คือ ระบบปรับอากาศ, ระบบไฟฟ้า, ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบตรวจสอบพลังงาน และการอนุรักษ์, การบริหารงาน, การประสานงานระหว่าง งานตกแต่งภายใน กับวิศวกร, ระบบสุขาภิบาล และการปิดงาน เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ซึ่งในแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดที่ครบถ้วน อ่านเข้าใจง่ายแม้จะไม่ใช่วิศวกร อย่างเช่น การทำงานของ เครื่องปรับอากาศ แต่ละแบบ, ระบบปรับอากาศ ที่ใช้เครื่องทำน้ำเย็น, โครงสร้างของระบบปรับอากาศ,น้ำทิ้งระบบระบายอากาศ, ระบบควบคุมควันไฟ อุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า, ระบบไฟฟ้าสำรอง, การจัดเตรียมอาคาร ให้ระบบไฟฟ้า, ระบบน้ำประปา, ระบบบำบัดน้ำเสีย และท่อระบายน้ำเสีย, ระบบบำบัดน้ำดี, ระบบสระว่ายน้ำ, ระบบระบายน้ำในอาคาร ฯลฯ

จึงนับได้ว่า หนังสือนี้มีเนื้อหาที่ครอบคลุม ด้านวิศวกรรมงานระบบที่สมบูรณ์เล่มหนึ่ง ซึ่งช่วยให้ผู้อ่าน มองเห็นภาพได้ว่า งานวิศกรรมงานระบบนั้น จะต้องเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง

Continue reading “ความรู้เบื้องต้น วิศวกรรมงานระบบ”

การบริหารในแบบของ ตัวเอง

9746860437-11205-BMรหัสหนังสือ: 11205   ชื่อหนังสือ: การบริหารในแบบของ ตัวเอง
ISBN 9746860437
ผู้แต่ง เกชา ธีระโกเมน
ขนาด 13.0 x 19.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 97
ราคา 70 บาท

การบริหาร เป็นการทำงานเกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมาก และเป็นการทำงาน กับสิ่งแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าในปัจจุบัน วิทยาการทางด้านการบริหาร จะก้าวหน้าไปมาก และมีสถาบันที่สอน ทางด้านการบริหาร และการจัดการ ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท อยู่เป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังมีคำถามอยู่มากมาย เช่น “นักบริหารในปัจจุบัน มีจุดยืนที่ถูกต้องหรือไม่” ทำไม จึงดูเหมือนว่า โครงสร้างทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ มีความเปราะบาง และไม่มั่นคง

เราควรพิจารณาว่า ระบบบริหารแบบตะวันตก เป็นระบบที่ควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่ และเหมาะกับสังคมไทยหรือไม่ และทำไมจึงเกิดช่องว่าง ระหว่างนักบริหาร กับบรรดาวิชาชีพทั้งหลาย รวมทั้งกับคนทั่วไป ส่วนการบริหารแบบเถ้าแก่ แบบครอบครัว แบบเก่งคนเดียว ทุกวันนี้ก็ตกยุคไปแล้ว และก็คงไม่แปลกอะไร ที่ท่านจะมีแบบบริหารเป็นของตัวเอง

การบริหารในแบบของตัวเอง เป็นหนังสือที่เปิดโลกทัศน์ใหม่ สำหรับท่านที่มีหลักการบริหารที่อิสระ ในแบบของตัวเอง เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ จะแสดงให้เห็นว่า การบริหารไม่มีสูตรตายตัว และลอกเลียนแบบกันไม่ได้ เนื่องจากแต่ละบุคคล ก็มีความแตกต่างกัน นั่นก็คือ ไม่มีใครเหมือนท่าน และท่านก็ไม่เหมือนใคร การบริหารในแบบของตัวเอง จะเป็นการบริหารที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ของแต่ละบุคคลมากที่สุด และทำให้แต่ละคน สามารถใช้ศักยภาพ ได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด การบริหารแบบนี้ เป็นกระบวนการคิด ที่ไม่ไปยึดติดกับระบบ ที่คนอื่นกำหนดไว้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความอิสระในการคิด

เนื้อหาทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้ เป็นเรื่องที่เขียนขึ้นเอง จากประสบการณ์ ในการทำงานจริง และเขียนโดยไม่ยึดติดกับ หลักการบริหารที่เรียนมา และเป็นการเขียน ที่ไม่มีกรอบความคิดใดๆ ผู้อ่านสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ ตามกาลเวลา หรือตามความเหมาะสม อีกทั้งยังมีวิธีการที่เรียบง่าย แต่ได้ผล สำหรับผู้รักอิสระทางความคิด อย่างแท้จริง

ด้วยความเป็นอิสระ ของการบริหารในแบบของตัวเอง หนังสือเล่มนี้ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ นักบริหารทั้งหลาย ที่ต้องการเปิดโลกทัศน์ใหม่ ให้กับตัวเอง และเหมาะกับ ผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ ของการเป็นผู้บริหาร ในสไตล์ที่ทันยุค ทันเหตุการณ์

Continue reading “การบริหารในแบบของ ตัวเอง”