ความรู้เบื้องต้น วิศวกรรมงานระบบ

9746860348-13401-BMรหัสหนังสือ: 13401 ชื่อหนังสือ: ความรู้เบื้องต้น วิศวกรรมงานระบบ
ISBN: 9746860348
ผู้แต่ง: เกชา ธีระโกเมน
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 235
ราคา 250 บาท

อาคารยุคใหม่ มักมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS), ระบบสื่อสารข้อมูล (data telecommunication), ระบบกักความเย็น, ระบบบำบัดน้ำ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่, การประหยัดพลังงาน ฯลฯ ยิ่งถ้าเป็นการสร้างอาคารอัจฉริยะ ก็ยิ่งจะต้องมีระบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผู้ออกแบบอาคาร ไม่ว่าจะเป็นวิศวกร, สถาปนิก, ผู้รับเหมา หรือแม้แต่เจ้าของอาคาร จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านี้

หนังสือความรู้เบื้องต้นวิศวกรรมงานระบบ เขียนโดย คณะวิศวกรผู้ชำนาญงานด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งแม้แต่ ผู้ที่ไม่ใช่วิศวกร ก็สามารถอ่าน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ วิศวกรรมงานระบบ ว่ามีความสำคัญอย่างไร เกี่ยวข้องกับทุกคนอย่างไร โดยมีหัวข้อหลัก คือ ระบบปรับอากาศ, ระบบไฟฟ้า, ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบตรวจสอบพลังงาน และการอนุรักษ์, การบริหารงาน, การประสานงานระหว่าง งานตกแต่งภายใน กับวิศวกร, ระบบสุขาภิบาล และการปิดงาน เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ซึ่งในแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดที่ครบถ้วน อ่านเข้าใจง่ายแม้จะไม่ใช่วิศวกร อย่างเช่น การทำงานของ เครื่องปรับอากาศ แต่ละแบบ, ระบบปรับอากาศ ที่ใช้เครื่องทำน้ำเย็น, โครงสร้างของระบบปรับอากาศ,น้ำทิ้งระบบระบายอากาศ, ระบบควบคุมควันไฟ อุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า, ระบบไฟฟ้าสำรอง, การจัดเตรียมอาคาร ให้ระบบไฟฟ้า, ระบบน้ำประปา, ระบบบำบัดน้ำเสีย และท่อระบายน้ำเสีย, ระบบบำบัดน้ำดี, ระบบสระว่ายน้ำ, ระบบระบายน้ำในอาคาร ฯลฯ

จึงนับได้ว่า หนังสือนี้มีเนื้อหาที่ครอบคลุม ด้านวิศวกรรมงานระบบที่สมบูรณ์เล่มหนึ่ง ซึ่งช่วยให้ผู้อ่าน มองเห็นภาพได้ว่า งานวิศกรรมงานระบบนั้น จะต้องเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง

Continue reading “ความรู้เบื้องต้น วิศวกรรมงานระบบ”

การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

9746860771-12017-BMรหัสหนังสือ: 12017  ชื่อหนังสือ: การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
ISBN: 9746860771
ผู้แต่ง: ชลขัย ธรรมวิวัฒนุกูร
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 498
ครั้งที่พิมพ์ 4/2554
ราคา 470 บาท

หนังสือการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้านี้ ได้เรียบเรียงเนื้อหาที่ผู้ออกแบบ และควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าควรจะทราบ ตั้งแต่ ความรู้เบื้องต้น, สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง, อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน, การออกแบบสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า, การคำนวณโหลด, การคำนวณกระแสลัดวงจร, การต่อลงดิน, เครื่องตัดไฟรั่ว, การปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า และอาคารชุด ซึ่งยึดถือตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย

หนังสือนี้เหมาะสำหรับเป็นคู่มืออ้างอิงในการปฏิบัติงานของผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา ผู้ตรวจสอบไฟฟ้า ตลอดจนใช้ประกอบการเรียนของนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

สำหรับจุดเด่นของหนังสือนี้ก็คือ อ้างอิงตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย ของ วสท., มีรูปตัวอย่างประกอบการคำนวณอย่างละเอียด, รูปประกอบชัดเจน ตลอดจนอธิบายถึงวิธีที่ผิด และวิธีที่ถูก, และมีคำอธิบายที่ชัดเจน เช่น เรื่องการลดขนาดสายนิวทรัล (มีการใช้เวคเตอร์ประกอบการอธิบาย)

Continue reading “การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า”

ไฟฟ้า ชุดที่ 1 (70 เรื่องน่ารู้เทคนิคไฟฟ้า )

9746860143-12001-BMรหัสหนังสือ: 12001   ชื่อหนังสือ: ไฟฟ้า ชุดที่ 1 (70 เรื่องน่ารู้เทคนิคไฟฟ้า )
ISBN 9746860143
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 323
ราคาปก 120 บาท
ราคาพิเศษ 102 บาท  *หนังสือมีตำหนิที่ปกเล็กน้อย แต่เนื้อหาครบ

70 เรื่องน่ารู้ เทคนิค ไฟฟ้า (ชุดที่ 1) เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความด้านไฟฟ้า จากวารสารเทคนิค ชุดที่ 1 เนื้อหาแบ่งออกเป็น 10 หมวดด้วยกัน คือ มาตรฐานสากล, การป้องกันอุบัติเหตุทางไฟฟ้า, ระบบกราวนด์, หม้อแปลงไฟฟ้า, ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน, ระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้า, การเดินสายไฟฟ้า, มอเตอร์, คาปาซิเตอร์, ไฟฟ้าแสงสว่าง

Continue reading “ไฟฟ้า ชุดที่ 1 (70 เรื่องน่ารู้เทคนิคไฟฟ้า )”