สู่ความเป็นเลิศในการผลิต

9746860399-11204-BMรหัสหนังสือ: 11204 ชื่อหนังสือ: สู่ความเป็นเลิศในการผลิตและธุรกิจ
ISBN 9746860399
แต่งโดย Ian Warnock
แปลโดย น.อ.หญิง รพีพรรณ แก้งรัศมี ร.น. , น.ท. ตระการ ก้าวกสิกรรม, มณฑลี นากสวาสดิ์, วันพร บัวศรี
ขนาด 18.5 x 28.4 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 587
สำนักพิมพ์: M&E
ปีที่พิมพ์: 2541
ราคา 680 บาท

หนังสือ สู่ความเป็นเลิศในการผลิตและธุรกิจ : กลยุทธ์ เทคนิค และเทคโนโลยี (Manufacturing and Business Excellence strategies, techiques and technology) เล่มนี้ นับได้ว่าเสนอแนวทางที่กิจการหรือบริษัทควรจะดำเนินการที่จะมุ่งไปสู่ความเป็นระดับโลก ที่จะทำให้บริษัทยืนหยัดและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง โดยเนื้อหาได้กล่าวถึง มุมมองทางกลยุทธ์ คุณภาพโดยรวม: สมรรถนะระดับโลก แกยุกทธ์สำหรับธุรกิจโดยรวม การตรวจสอบทบทวนบริษัทวิธีการและเทคนิคสำหรับการปรับปรุง การขัดองค์กรคุณภาพโดยรวม การออกแบบเซลล์ ทางธุรกิจและการปฏิบัติการ การจัดการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีต่างๆ สำหรับการผลิตเชิงแข่งขัน การจำลองสถานการณ์ของระบบธุรกิจและการผลิต
Continue reading “สู่ความเป็นเลิศในการผลิต”