ปทานุกรมศัพท์ช่าง ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ

dictionary thai japan englishรหัสหนังสือ:44308
ชื่อหนังสือ:   ปทานุกรมศัพท์ช่าง ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ
ISBN: 9789744437686
ผู้แต่ง: สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์, กล้าหาญ วรพุทธพร, สุจินต์ สุวรรณชีพ, มีชัย เรามานะชัย
สำนักพิมพ์: สสท.
ขนาด:14.5 x 21.0 x 18.0ซ.ม.
จำนวนหน้า:468หน้า
ราคา350บาท Continue reading “ปทานุกรมศัพท์ช่าง ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ”