การออกแบบท่ออาคาร และสิ่งแวดล้อมอาคาร เล่ม 1

9744860556-93112-BMรหัสหนังสือ: 93112  ชื่อหนังสือ: การออกแบบท่ออาคาร และสิ่งแวดล้อมอาคาร เล่ม 1
ISBN: 9744860553
ผู้แต่ง: ดร.เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ : 3/2552
ขนาด: 18.6 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 236 หน้า
ราคา 200 บาท

ตำราชุดนี้ประกอบด้วย 2 เล่ม โดยเล่มแรกจะมีความรู้พื้นฐานที่ช่วยในการออกแบบ สำหรับเล่มที่ 2 จะมีข้อมูลออกแบบและแสดงการคำนวณ ในตารางชุดนี้มีภาพประกอบคำอธิบายมาก ที่เคยใช้ในงานจริงก็มาก มีสูตรคำนวณ ตารางออกแบบและกราฟออกแบบที่ใช้หน่วยวัดเหมาะสมสำหรับวิศวกร

Continue reading “การออกแบบท่ออาคาร และสิ่งแวดล้อมอาคาร เล่ม 1”

การออกแบบท่ออาคาร และสิ่งแวดล้อมอาคาร เล่ม 2

ออกแบบท่ออาคาร-2รหัสหนังสือ: 93113  ชื่อหนังสือ: การออกแบบท่ออาคาร และสิ่งแวดล้อมอาคาร เล่ม 2
ISBN:
9744860596
ผู้แต่ง:
ดร.เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ : 4/2561
ขนาด: 18.3 x 25.5 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 310 หน้า
ชนิดปก: ปกอ่อน
ราคา 300 บาท

ตำราชุดนี้ประกอบด้วย 2 เล่ม โดยเล่มแรกจะมีความรู้พื้นฐานที่ช่วยในการออกแบบ สำหรับเล่มที่ 2 จะมีข้อมูลออกแบบและแสดงการคำนวณ ในตารางชุดนี้มีภาพประกอบคำอธิบายมาก ที่เคยใช้ในงานจริงก็มาก มีสูตรคำนวณ ตารางออกแบบและกราฟออกแบบที่ใช้หน่วยวัดเหมาะสมสำหรับวิศวกร

Continue reading “การออกแบบท่ออาคาร และสิ่งแวดล้อมอาคาร เล่ม 2”