การบริหารอุตสาหกรรมแบบลีนด้วยระบบ ERP

9789742127329-31201-BMรหัสหนังสือ: 31201 ชื่อหนังสือ: การบริหารอุตสาหกรรมแบบลีนด้วยระบบ ERP
ISBN    : 9789742127329
ผู้แต่ง: วิชัย ไชยมี
สำนักพิมพ์    :
ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 14.2 x 21.0 ซม.
จำนวน    : 112 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2551
ราคา 148 บาท

Continue reading “การบริหารอุตสาหกรรมแบบลีนด้วยระบบ ERP”