อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก

9789744434890-43004-BMรหัสหนังสือ: 43004 ชื่อหนังสือ: อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก
ISBN    : 9789744434890
ผู้แต่ง: ดร.สมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล
สำนักพิมพ์    : สสท
ขนาด    : 18.6 x 25.9 ซม.
จำนวน    : 173 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: เมษายน 2555
ราคา 220 บาท

หนังสืออุตสาหกรรมการผลิตเหล็กเล่มนี้ เกิดจากความมุ่มมั่นและความตั้งใจของผู้เขียน ที่ต้องการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี และประสบการณ์ทำงานจริงที่มีมากกว่า 30 ปี ในการออกแบบ วางแผน ติดตั้ง ทดลอง และติดตามผลการผลิตของโรงงานผลิตเหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย และเหล็กรูปพรรณทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ผ่านการค้นคว้า อ้างอิงจากตำราและวารสารการผลิตเหล็กจำนวนมาก
Continue reading “อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก”