เครื่องกลไฟฟ้า1 ฉบับปรับปรุง

เครื่องกลไฟฟ้า-9789744437648รหัสหนังสือ: 42020 ชื่อหนังสือ: เครื่องกลไฟฟ้า1 ฉบับปรับปรุง
ISBN : 9789744437648
ผู้แต่ง: ไชยชาญ หินเกิด
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 274 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์:  29/2562
ราคา 230 บาท

หนังสือเครื่องกลไฟฟ้า 1 เรียบเรียงโดยให้ความรู้พื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้เรียนในสาขาช่างไฟฟ้า เพื่อเป็นแนวทางสู่การศึกษาระดับสูงขึ้นและพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่อไป ซึ่งผู้เขียนรวบรวมความรู้และประสบการณ์กว่า 40 ปี ในการสอนวิชาเครื่องกลไฟฟ้า

Continue reading “เครื่องกลไฟฟ้า1 ฉบับปรับปรุง”

เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (ภาคปฏิบัติ)

9789744436962-42010รหัสหนังสือ: 42010 ชื่อหนังสือ: เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (ภาคปฏิบัติ)
ISBN : 9789744436962
ผู้แต่ง: ไชยชาญ หินเกิด
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 156 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2560
ราคา 78 บาท

หนังสือเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง เล่มนี้เป็นใบงานภาคปฏิบัติ ใช้คู่กับหนังสือ เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2006) ที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพโดย สอศ. ลำดับที่ 32 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวช.

ประกอบด้วยใบงานที่ 1 – 12  ครอบคลุมระยะเวลาการเรียนการสอน 18 สัปดาห์ (54 คาบ) ดังนี้

Continue reading “เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (ภาคปฏิบัติ)”

การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

9746860771-12017-BMรหัสหนังสือ: 12017  ชื่อหนังสือ: การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
ISBN: 9746860771
ผู้แต่ง: ชลขัย ธรรมวิวัฒนุกูร
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 498
ราคา 470 บาท

หนังสือการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้านี้ ได้เรียบเรียงเนื้อหาที่ผู้ออกแบบ และควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าควรจะทราบ ตั้งแต่ ความรู้เบื้องต้น, สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง, อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน, การออกแบบสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า, การคำนวณโหลด, การคำนวณกระแสลัดวงจร, การต่อลงดิน, เครื่องตัดไฟรั่ว, การปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า และอาคารชุด ซึ่งยึดถือตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยฉบับใหม่

หนังสือนี้เหมาะสำหรับเป็นคู่มืออ้างอิงในการปฏิบัติงานของผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา ผู้ตรวจสอบไฟฟ้า ตลอดจนใช้ประกอบการเรียนของนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

สำหรับจุดเด่นของหนังสือนี้ก็คือ อ้างอิงตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย ของ วสท., มีรูปตัวอย่างประกอบการคำนวณอย่างละเอียด, รูปประกอบชัดเจน ตลอดจนอธิบายถึงวิธีที่ผิด และวิธีที่ถูก, และมีคำอธิบายที่ชัดเจน เช่น เรื่องการลดขนาดสายนิวทรัล (มีการใช้เวคเตอร์ประกอบการอธิบาย)

Continue reading “การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า”

ไฟฟ้า ชุดที่ 6 (มอเตอร์, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, หม้อแปลง)

9746860801-12006-BMรหัสหนังสือ: 12006   ชื่อหนังสือ: ไฟฟ้า ชุดที่ 6 (มอเตอร์, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, หม้อแปลง)
ISBN 9746860801
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 248
ราคาปก 165 บาท

ไฟฟ้า ชุดที่ 6 เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความทางด้านไฟฟ้า จากวารสารเทคนิค โดยแบ่งเป็นกลุ่มบทความหลักๆ สามกลุ่ม คือ มอเตอร์, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, หม้อแปลง

Continue reading “ไฟฟ้า ชุดที่ 6 (มอเตอร์, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, หม้อแปลง)”